Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Garddwriaeth Ymarferol Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Garddwriaeth Ymarferol yn darparu llwybr i gyflogaeth mewn garddwriaeth broffesiynol, trwy asesu ystod o sgiliau garddwriaethol hanfodol, ac mae'n cefnogi datblygiad gyrfaol ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y proffesiwn.  Mae hefyd yn darparu sylfaen ar gyfer hyfforddiant pellach yn y maes garddwriaethol.  


Nodweddion y RhaglenMae Coleg Sir Gâr yn cyflwyno'r cwrs hwn yng Ngerddi Aberglasney.

Caiff ei gyflwyno gan dîm o staff tra chymwys, brwdfrydig a gofalgar.

 

 

 


Dilyniant a ChyflogaethMae hwn yn gwrs galwedigaethol tra chydnabyddedig a fydd yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer gwaith neu academia


Cynnwys y Rhaglen4 uned orfodol:

Profi pridd a phennu addasiadau ar gyfer garddwriaeth

Casglu, paratoi a lluosogi hadau

Sefydlu a chynnal ystod o fathau a ffurfiau o blanhigion

Nodi amrywiaeth o blanhigion, chwyn, plâu, clefydau ac anhwylderau gardd cyffredin

 

Unedau opsiynol ychwanegol:

Cynllunio, casglu, paratoi a sefydlu deunydd lluosogi

Rheoli mannau gwyrdd, ardaloedd wedi'u tirweddu a gerddi addurnol 


Asesu'r RhaglenAsesir pob uned ar sail ystod o weithgareddau ymarferol a amserlennir gan y ganolfan


Gofynion y RhaglenNid oes gofynion mynediad ffurfiol ond argymhellir cwblhau y cwrs RHS Lefel 2 Ymarferol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.