Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Garddwriaeth Ymarferol Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenAnelir cymwysterau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn bennaf at ymgeiswyr galwedigaethol sy'n bwriadu ennill y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer dilyn gyrfa mewn garddwriaeth. Yn ogystal, mae'r Dystysgrif Lefel 2 RHS hon yn ddelfrydol ar gyfer amaturiaid ymroddedig sy'n dymuno bod eu gwybodaeth a'u sgiliau garddwriaethol yn cael eu hasesu'n ffurfiol. Lleolir y cwrs yng Ngerddi Aberglasney.

Mae'r cymhwyster ymarferol hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau hanfodol sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer gwaith ac sydd hefyd yn darparu'r sylfaen ar gyfer cymwysterau Lefel 3.


Nodweddion y Rhaglen • Lleolir y cwrs yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sydd â chyfleusterau ymarferol ardderchog ac sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ochr yn ochr â garddwyr a botanegwyr profiadol
 • Mae gan fyfyrwyr fynediad i'r Llyfrgell ar gampws y Gelli Aur, sydd â stoc fawr o ddeunyddiau dysgu garddwriaethol
 • Caiff myfyrwyr ddefnyddio'r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim ar gyfer gwaith ymchwil yn Llyfrgelloedd y Coleg.

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion Twf, Lluosogi a Datblygu Planhigion neu Dystysgrif Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion Cynllunio, Sefydlu a Chynnal Gerddi.

Mae symud ymlaen i gymwysterau Lefel 3 RHS hefyd yn opsiwn.


Cynnwys y RhaglenUnedau gorfodol:

 • Profi pridd (1 credyd)                                                       
 • Hau hadau a thechnegau lluosogi llystyfol (2 gredyd)
 • Sgiliau ymarferol mewn paratoi'r ddaear ar gyfer hau a phlannu (2 gredyd)
 • Sgiliau ymarferol mewn sefydlu hadau a phlanhigion mewn pridd (2 gredyd)
 • Gofalu am blanhigion a'u tocio (3 credyd)                               
 • Adnabod ystod o blanhigion gardd cyffredin, chwyn, plâu, clefydau, anhwylderau ac organebau llesol (3 credyd)

Unedau opsiynol:

 • Arferion gardd cynaliadwy (2 gredyd)
 • Gweithredu peiriannau gardd pweredig yn ddiogel (2 gredyd)

Asesu'r RhaglenAsesir ar sail ystod o weithgareddau ymarferol a gaiff eu hamserlennu a'u hasesu o fewn y ganolfan gymeradwy.

Bydd dysgwyr sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus y Dystysgrif Ymarferol Lefel 2 a'r holl unedau gorfodol ar gyfer y ddau gymhwyster Lefel 2 seiliedig ar theori yn ennill Diploma Lefel 2 RHS mewn Egwyddorion ac Arferion Garddwriaeth.

 


Gofynion y RhaglenDylai ymgeiswyr fod wedi cael rhywfaint o brofiad gwaith yn y diwydiant neu fod yn arddwyr profiadol.

Nid oes yna gymwysterau mynediad academaidd ar gyfer y cwrs hwn.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.