Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Peirianneg ar Dir

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 3 lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu". Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn eu swydd. Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentisiaeth. Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am floc i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.


Nodweddion y Rhaglen • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch ar Lefel 4 os yw ar gael.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys: 

 • Diploma Lefel 3 mewn Gweithrediadau Peirianneg Ar Dir Seiliedig ar Waith
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.


Gofynion y RhaglenMae'r diwydiant peirianneg ar dir eisiau i'r gofynion mynediad ar gyfer y Brentisiaeth fod yn hyblyg, felly maent wedi awgrymu y dylid cwblhau un o'r canlynol:

 • Diploma Lefel 2 mewn Technoleg ar Dir
 • Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg ar Dir Seiliedig ar Waith
 • NVQ Lefel 2 mewn Peirianneg Gwasanaeth ar Dir
 • Profiad ymarferol o fewn y diwydiant
 • 3 TGAU (A-C)/Safon Uwch.