Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Amaethyddiaeth Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster Diploma Technegol Uwch mewn Amaethyddiaeth (540) yn rhoi'r cyfle i chi astudio ystod o sgiliau a gwybodaeth ymarferol, technegol ac arbenigol sy'n adeiladu ar y sgiliau craidd o arferion gwaith diogel ym maes ffermio, hwsmonaeth da byw, cynhyrchu cnydau a gweithredu peiriannau amaethyddol yn ogystal â sgiliau busnes.  Yna gallwch ddysgu sgiliau arbenigol pellach megis iechyd a maetheg anifeiliaid fferm, arferion gweithdy amaethyddol, a chynhyrchu cnydau porthiant.

Mae’n gyfwerth ag 1.5 pwnc Safon Uwch.

Mae'n cynnwys cyfnod o leoliad gwaith am wyth wythnos, fel arfer ar ffermydd neu sefydliadau amaethyddol eraill.


Nodweddion y Rhaglen • Balans ardderchog o wersi ymarferol a theori
 • Tîm o staff deallus, gofalgar ac ymroddgar
 • Dulliau addysgu arloesol
 • Ffermydd ffantastig yn gweithredu fel gofod addysgu awyr agored
 • Ystod o ymweliadau â diwydiant, ffermydd a sioeau
 • Ystod o siaradwyr gwadd

Dilyniant a ChyflogaethAr ôl gorffen, gallwch: -

 • Barhau i astudio ar gyfer Diploma Estynedig Technegol (1080)
 • Cymryd blwyddyn allan yn y diwydiant a dychwelyd i’r Diploma Estynedig
 • Dod yn Brentis

Mae’n bosibl y byddwch yn symud ymlaen i weithio fel:-

 • Cowmon cynorthwyol
 • Technegydd Amaethyddol
 • Prentis mewn busnes fferm
 • Magwr lloi neu stoc
 • Gweithredwr peiriannau cynorthwyol

 


Cynnwys y RhaglenByddwch yn dilyn yr unedau ychwanegol gorfodol: -

301  Egwyddorion Iechyd a Diogelwch - Gwerth Credyd 30

302  Ymgymryd â, ac adolygu profiad cysylltiedig â gwaith yn y diwydiannau ar dir - Gwerth Credyd 30

303  Gweithrediadau peiriannau ym maes y diwydiant ar dir - Gwerth Credyd 60

304  Cynhyrchu cnydau amaethyddol - Gwerth Credyd 60

305  Gwyddor planhigion a phridd - Gwerth Credyd 60

306  Ymgymryd â sgiliau ystâd - Gwerth Credyd 60

307  Hwsmonaeth da byw - Gwerth Credyd 60

308  Rheolaeth busnes yn y sector ar dir - Gwerth Credyd 60

Unedau Ychwanegol:

311  Cynhyrchu cnydau porthiant - Gwerth Credyd 60

313  Iechyd a maetheg anifeiliaid fferm - Gwerth Credyd 60


Asesu'r RhaglenMae’r cwrs Diploma Technegol Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (540) wedi’i rannu i unedau, a rhaid pasio pob un er mwyn cwblhau’r cwrs.  Caiff pob uned ei graddio fel Rhagoriaeth, Teilyngdod, Pas, neu Gyfeirio.

I ennill y cymhwyster hwn, rhaid i ymgeiswyr gyflawni’r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

 • Dau aseiniad a osodir yn allanol a'u cymedroli'n allanol
 • Un arholiad a osodir yn allanol, a’i farcio'n allanol, a'i sefyll o dan amodau arholiad
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau unedau opsiynol yn ôl y gofyn

 


Gofynion y Rhaglen • Cyfanswm o 5 pwnc TGAU gradd A*-E
 • TGAU mewn Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith gradd A*-C (neu gymhwyster Cyfathrebu Lefel 2)
 • TGAU mewn Mathemateg gradd A*-C (neu gymwyster Cymhwyso Rhif Lefel 2)
 • Fel rheol mae mynediad yn amodol ar gyfweliad a fydd yn dangos addasrwydd at Amaethyddiaeth
 • Mae’n hanfodol cael rhywfaint o brofiad o ffermio’n ymarferol

Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.