Y Ganolfan Asesu.

Rydym yn cael problemau gyda'n llinellau ffôn. I gysylltu â ni, ebostiwch at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Croeso i wefan y ganolfan asesu. Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am y ganolfan a’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Mae Canolfan Fynediad Coleg Sir Gâr wedi’i lleoli ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae’r ganolfan yn rhan o Rwydwaith Cenedlaethol y Canolfannau Asesu (NNAC) ac mae wedi’i chymeradwyo gan y Grwp Sicrhau Ansawdd Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA-QAG).

Mewn partneriaeth â’ch Corff Cyllido, mae Canolfan Fynediad Coleg Sir Gâr yn gweithio i’ch helpu i gael y cymorth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich cwrs.


Amserau Agor

Oriau Swyddfa – ar gyfer pob Canolfan

Dydd Llun i ddydd Iau
08:45 tan 17:00

Dydd Gwener
08:45 tan 16:30

Asesiadau Anghenion

Mae asesiadau ar gael wyneb yn wyneb neu o bell.

Mae aseswyr ar gael i wneud asesiadau fel a ganlyn:

Dydd Llun i ddydd Iau
10:00 tan 15:00

Dydd Gwener
10:00 tan 14:00

Rydym yn ceisio eich gweld ar gyfer eich Asesiad o Anghenion ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl o fewn 10 i 15 diwrnod gwaith. Canllaw yn unig yw hyn fodd bynnag; weithiau gallwn eich gweld yn gynt ond gall trefnu dyddiadau neu amserau penodol i ffitio i mewn gyda’ch amserlen olygu bod rhaid i chi aros ychydig yn hirach. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN