Skip to main content

Campysau.

Lleolir y Coleg yn Ne-orllewin Cymru ac mae ganddo bum prif gampws yn Llanelli (Y Graig), Caerfyrddin (Pibwrlwyd a Ffynnon Job), Rhydaman a Llandeilo (Y Gelli Aur). Mae'r Coleg hefyd yn gartref i Ysgol Gelf Caerfyrddin, sydd â'i gwreiddiau'n dyddio nôl i 1854.

Mae’r ystod eang o gyfleusterau sydd gan y coleg yn dyst i’w fuddsoddiad ariannol a’r pwysigrwydd a roddir ganddo ar ddarparu’r amgylchedd dysgu gorau posibl i’w fyfyrwyr er mwyn eu paratoi ar gyfer byd gwaith neu’r brifysgol.

Lleolir y cyfleusterau ar draws ein pum campws lle caiff gwahanol feysydd pwnc eu cyflwyno. Er enghraifft, Rhydaman yw canolbwynt yr holl gyrsiau adeiladu ac yno ceir amrywiol ardaloedd ar gyfer cyrsiau trydanol, nwy a solar. Ar gampws Pibwrlwyd fe welwch chi’r myfyrwyr arlwyo yn treulio noson bob wythnos yn y bwyty hyfforddi yn gweini’r cyhoedd neu’r myfyrwyr gwallt a harddwch yn treulio eu hamser yn cynnig triniaethau i gleientiaid yn y salon. Mae gan bob campws ei amgylchedd dysgu unigol ei hun ac rydym yn argymell bod darpar fyfyrwyr yn dod i weld y cyfleusterau mewn noson agored lle byddant hefyd yn medru siarad â’r staff dysgu a’r staff cynnal.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • Arena dan do i geffylau;
 • Ty bwyta hyfforddi;
 • Salonau gwallt a harddwch;
 • Canolfan adeiladu a chanolfan peirianneg fodurol newydd;
 • Stiwdio ddawns,
 • Switiau CAD/CAM,
 • Canolfan beirianneg,
 • Ffowndri haearn bwrw;
 • Technolegau tecstilau;
 • Maes chwarae pob tywydd;
 • Cyfleusterau profi ffitrwydd a gwyddor chwaraeon;
 • Academi Roland;
 • Stiwdio Gyfryngau;
 • Switiau Mac;
 • Labordai iaith;

Ein Campysau

Campws Gelli Aur

Gelli Y Aur Campus Mae’r campws yn gyfleuster a godwyd yn benodol i'r pwrpas, a dyma hefyd gartref fferm y coleg sy’n ymestyn dros 211 hectar o dir. Prif ffocws y campws, a leolir yng nghanol ffrwythlondeb Dyffryn Tywi, dair milltir o Landeilo a 14 milltir o Gaerfyrddin, yw paratoi’r myfyrwyr ar gyfer ystod o astudiaethau ar dir a galwedigaethau…

Campws Rhydaman

Campws Rhydaman Mae’r gweithgarwch dysgu ar gampws Rhydaman yn canolbwyntio ar iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant, ynghyd â chrefftau’r diwydiant adeiladu. Mae’r gyfadran Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn cynnal ystod eang o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch ar y campws, gan gynnwys NVQs a chyrsiau byrion mewn cynghori. Mae’r cyrsiau hyn yn boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr…

Campws Pibwrlwyd

Campws Pibwrlwyd Mae Pibwrlwyd yn gampws cyfeillgar mewn lleoliad gwledig ar gyrion tref farchnad Caerfyrddin sydd hefyd yn ganolfan fasnachol ar gyfer ardal fawr a ffyniannus. Mae’r campws yn gartref i ystod eang o bynciau cwricwlwm sy’n rhychwantu addysg bellach ac addysg uwch. Ar y campws mae’r prif weithgareddau yn cynnwys Celf a Dylunio, Gwyddor Anifeiliaid, Peirianneg Fodurol, Busnes a…

Campws Ffynnon Job – Ysgol Gelf Caerfyrddin

Campws Ffynnon Job Heol Ffynnon JobCaerfyrddinSA31 3HY Campws Heol Ffynnon Job yw prif gampws y coleg ar gyfer celf a dylunio a dyma gartref Ysgol Gelf Caerfyrddin. Mae gan yr Ysgol hanes sy'n dyddio nôl i 1854. Mae'r campws yn gyfleuster celf a godwyd yn benodol i'r pwrpas ac felly mae ganddo awyrgylch ysgol gelf unigryw a chyfeillgar, sydd wedi'i…

Campws Y Graig

Campws Y Graig Heol SandyPwllLlanelliSA15 4DN Campws y Graig yw'r mwyaf o bum campws Coleg Sir Gâr. Lleolir y Campws ger pentref Pwll ar arfordir de-orllewin Cymru yn Llanelli. Ceir golygfeydd o benrhyn Gŵyr o'r Campws, ac mae'n lle gwych i astudio gyda'i ystod o gyfleusterau addysgu ac adnoddau da a'r Hwb, sef ardal i'r myfyrwyr a ddyluniwyd ar gynllun…

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.