Galluogi'r Bar Hygyrchedd
performance
hwb
perrformiad
Slider


Croeso i’n HWB Perfformiad.

Pleser o’r mwyaf gennym yw cynnig Cyfleuster Profi a Hyfforddi Gwyddor Chwaraeon sy’n cynnwys cyfarpar safon 'Aur' y diwydiant ynghyd â bron i 40 mlynedd o brofiad gwyddor chwaraeon o eiddo ein staff llawn amser, sef graddedig coleg Loughborough Jonathan Roberts, Rob Kirk sy’n raddedig o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a Simon Wooller.

Mae Jon wedi bod yn darlithio ers 1997 gan arbenigo mewn Maetheg, Tylino, Biomecaneg Chwaraeon, Seicoleg ac Atal Anafiadau. Mae Jon wedi gweithio gyda nifer o dimau ac athletwyr unigol mewn amrywiaeth o chwaraeon yn cynnwys athletwyr Treiathlon, IRONMAN, Pêl-droed, Syrffio Barcud, Padlfyrddio Wrth Sefyll i enwi ond ychydig.

Mae gan Jon brofiad o gystadlu mewn amrywiaeth o gampau, bu’n cystadlu ar lefel uchel mewn Treiathlon ac yn fwy diweddar mewn Padlfyrddio Wrth Sefyll gan gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau’r Byd yn Nenmarc, ym mis Medi 2017.

Mae Rob wedi bod yn darlithio ers 1999 gan arbenigo mewn Ffisioleg Ymarfer, Biomecaneg Chwaraeon, Cyflyru Chwaraeon a Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon.  Hefyd mae Rob wedi gweithio gyda nifer o dimau ac athletwyr unigol mewn amrywiaeth o chwaraeon yn cynnwys athletwyr Treiathlon, IRONMAN, Nofwyr, Rhedwyr a Beicwyr i enwi ond ychydig.

Mae gan Rob brofiad o gystadlu mewn amrywiaeth o gampau, yn cynnwys Beicio, Rhedeg, Gymnasteg a Phêl-fasged a bu’n cystadlu mewn nofio dros Gymru ar Lefel Rhyngwladol ar draws Ewrop.

Mae Simon wedi bod yn darlithio ers 2000, gan arbenigo mewn Anafiadau Chwaraeon, Tylino Chwaraeon a Hyfforddi Chwaraeon. Mae Simon wedi gweithio gyda nifer o dimau ac athletwyr unigol yn cynnwys Rygbi, Pêl-droed, Beicio ac athletwyr Treiathlon i enwi ond ychydig.

Mae Simon wedi cystadlu dros a chapteinio nifer o Glybiau Rygbi Adran 1 gan gynnwys Clwb Rygbi Llangennech a MET Caerdydd cyn gwneud y trawsnewidiad i ddigwyddiadau Treiathlon ac IRONMAN.

Ymarfer Wattbike Hyfforddedig (50munud) £8.00 bob sesiwn feicio

  • Pris
   £8.00
  • Wattbike
   Dulliau Ymarfer Amrywiol: Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel (HITT) /
   Trothwy /
   Sweet Spot /
   Datblygu Pŵer a Chryfder
   Pedlo Effeithlon. Prawf Cyfradd y Galon a Pharth Ymarfer er mwyn galluogi ymarfer SMART.
  • Sesiynau Dydd Llun a Dydd Mercher
   Ffocws ar Ddatblygiad Aerobig
   Techneg
   a Phŵer (Adeiladu MMP/FTP)
  • Dydy e byth yn mynd yn HAWS .... Chi sy’n mynd yn GYFLYMACH!
   #StrivingforPeakPerformance
Ein Hethos

Asesiad Gwyddor Chwaraeon Penodol > Ymarfer yn GLYFRACH> Ymarfer yn GALETACH > Ymdrechu at Berfformiad Brig

Pam Wattbike?

O’i gychwyn cynnar mae’r Wattbike wedi bod yn flaengar o ran technoleg beicio. Wedi’i ddatblygu ar y cyd â Beicio Prydain, treuliodd y Wattbike bron i 8 mlynedd yn cael ei ddatblygu dan lygad gwyliadwrus Peter Keen, Cyn-Gyfarwyddwr Perfformiad Beicio Prydain a Phennaeth UK Sport.

Gyda rôl hanfodol i chwarae o ran helpu datblygu pencampwyr, cafodd y Wattbike ei gynllunio a’i adeiladu i safonau manwl. Gyda’r gallu i fonitro’r data perfformiad sydd ei angen gan brif athletwyr a hyfforddwyr y byd, daw’r Wattbike ag ansawdd proffesiynol i gampfeydd a stiwdios beicio o gwmpas y byd crwn. Mae’r cywirdeb, y teimlad anhygoel sy’n ymgorffori Technoleg Reid Real (RRF) Wattbike ac ansawdd cadarn ei saernïaeth yn golygu mai’r Wattbike yw’r safon y mae pob beic mewnol yn anelu ato. Er gwaetha’r ffaith mai ond yn 2008 cafodd ei lansio, mae’r Wattbike eisoes wedi chwarae rôl annatod mewn llawer o lwyddiannau yn y gemau Olympaidd a Phencampwriaeth y Byd.

Mabwysiadwyd y Wattbike gan athletwyr o gampau mor amrywiol ag Athletau, Hoci Iâ, Rasio Moduron Fformiwla Un a Rygbi, ac mae’n cynnig profiad ymarfer unigryw i athletwyr nad yw ar gael ar unrhyw ddarn arall o gyfarpar ffitrwydd. Nawr gall eich aelodau ymarfer fel mabolgampwyr proffesiynol hefyd!