Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Oliver Morgan-Thomas.

Astudiodd Oliver Morgan-Thomas ddrama yng Ngholeg Sir Gâr pan orffennodd ei astudiaethau yn Ysgol Gyfun Glan y Môr.

Dechreuodd pan oedd mor ifanc ag 16 oed a dywedodd, ar y pryd, nid oedd yn gwybod beth oedd monolog heb sôn am bwy oedd Stanislavsky neu Brecht, ond roedd hynny ar fin newid ac mae Oliver bellach yn mwynhau gyrfa lwyddiannus mewn actio, yn Llundain.

Meddai Oliver Morgan-Thomas: “Dechreuais i trwy gymryd lefel Uwch Gyfrannol mewn drama a dyma pryd gwrddais i â fy narlithydd coleg Bryony Evett-Hackfort.

“Oni bai am Bryony fyddwn i ddim ble rydw i heddi.  Fe wnaeth ei hangerdd a’i brwdfrydedd am addysgu danio rhywbeth y tu mewn i mi a rhoddodd yr ysfa i mi gychwyn ar y ffordd o eisiau bod yn actor proffesiynol. Efallai ei bod hi hyd yn oed wedi cael y syniad cyn i mi wneud. 

“Gofynnodd Bryony i mi gyfweld ar gyfer Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru a dyna gwnes i heb feddwl. . Rhai misoedd wedyn ces i le a dyna lle cefais fy mlas cyntaf ar y diwydiant actio proffesiynol.”

Ar ôl dychwelyd o Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, ymunodd Oliver â’r cwrs celfyddydau perfformio yng Ngholeg Sir Gâr gan osod ei gyrchnod nesaf sef cael lle mewn ysgol ddrama.  “Enillais sgiliau newydd dros y ddwy flynedd nesaf yn amrywio o’r llwyfan i’r sgrin, gweithio gyda Michael Sheen ar y Pasiwn ym Mhort Talbot, ac ennill lle yn Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru ymhlith pethau eraill,” meddai Oliver.  “Yna roeddwn yn ffodus i ennill lle yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.”

Graddiodd Oliver o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar ôl beth oedd, chwedl yntau, tair blynedd orau a mwyaf heriol ei fywyd.

Daeth o hyd i asiant, symudodd i Lundain a chafodd waith yn y diwydiant.

Mae ei waith wedi cynnwys taith o gwmpas Cymru gyda chwmni theatr o’r enw Theatr Pena.  Yna gweithiodd yn Theatr y Castell yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ar ddrama o’r enw Land of my Fathers, a oedd yn seiliedig ar rôl contractwyr diogelwch yn y Dwyrain Canol ar ôl goresgyniad Affganistan ac Irac.

Mae wedi gweithio ar ddwy ffilm, un ffilm fer annibynnol am Brydain ar ôl y Rhufeiniaid a’r gwahanol lwythau a theyrnasoedd yn rhyfela, yna prif ffilm o’r enw Late December.

Ar hyn o bryd mae e’n gweithio ar sefydlu cwmni theatr gyda ffrindiau er mwyn datblygu eu gwaith actio.