Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
YSBRYDOLI DYSGWYR
Diwrnod Agored Rhithwir
Gwybodaeth am Gefnogi Dysgwyr
Cyflwyniadau’r Cyfadrannau
Sesiwn Holi ac Ateb Fyw
0
MEHEFIN
0pm
AMSER DECHRAU
0
CYFADRAN

Mae Diwrnod Agored yn ffordd ddelfrydol i brofi sut beth yw astudio yng Coleg Sir Gâr.

Mae’n rhaid i chi aros gartref, ond nid yw hynny’n golygu bod  rhaid i chi ohirio eich dyfodol hefyd. Rydyn ni wedi symud ein Diwrnod Agored ar-lein er mwyn i chi allu darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi yng Coleg Sir Gâr o hyd.

Croeso gan ein Pennaeth

Dr Andrew Cornish, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

Meysydd Cwricwlwm

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud