Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
YSBRYDOLI DYSGWYR
Diwrnod Agored Rhithwir
Celf a Dylunio
0
MEHEFIN
0pm
AMSER DECHRAU
0
CYFADRAN

Celf a Dylunio

Trosolwg o’r maes cwricwlwm

Paula Phillips, Faculty Manager, Art & Design

Dolenni i gyflwyniadau byw a sesiwn Holi ac Ateb gan diwtoriaid cwrs

Cofrestrwch yma i gymryd rhan …
Ar ôl i chi gofrestru, byddwn ni’n cysylltu â chi gydag amserau i ymuno â chyflwyniadau byw a sesiynau holi ac ateb gyda thiwtoriaid cwrs.

Edrychwn ymlaen at eich cwrdd yn fuan!


Ysbrydoli dysgwyr, cyflawni potensial, ennill rhagoriaeth

Mwy amdanom ni

Mae'r Ysgol yn gymuned gyfeillgar, ddynamig a chreadigol sydd ag awyrgylch ‘Ysgol Gelf’ go iawn; ac sydd yn adnabyddus am ei diwylliant cynhwysol a'i pholisi drws agored ar draws adrannau. Rydym yn adnabod ein myfyrwyr ac yn ymdrechu i ddatblygu eu hunigoliaeth. Mae ein dull yn un cytbwys, gan ein bod yn cefnogi myfyrwyr wrth eu herio ar yr un pryd.

Caiff ein henw da cenedlaethol am ddysgu ac addysgu seiliedig ar sgiliau ei danategu gan drylwyredd academaidd a phwyslais ar gyflogadwyedd; datblygu ymarferwyr gwybodus, hynod fedrus ar gyfer y dyfodol.

Darganfod Mwy >>

Sioe 2020 Show