Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
YSBRYDOLI DYSGWYR
Diwrnod Agored Rhithwir
Arlwyo, Lletygarwch a Thwristiaeth
0
MEHEFIN
0pm
AMSER DECHRAU
0
CYFADRAN

Arlwyo, Lletygarwch a Thwristiaeth

Trosolwg o’r maes cwricwlwm

Elaine Rees, Rheolwr Cyfadran, Economi Ymwelwyr a Gwyddor Anifeiliaid

Dolenni i gyflwyniadau byw a sesiwn Holi ac Ateb gan diwtoriaid cwrs

Cofrestrwch yma i gymryd rhan …
Ar ôl i chi gofrestru, byddwn ni’n cysylltu â chi gydag amserau i ymuno â chyflwyniadau byw a sesiynau holi ac ateb gyda thiwtoriaid cwrs.

Edrychwn ymlaen at eich cwrdd yn fuan!


Ysbrydoli dysgwyr, cyflawni potensial, ennill rhagoriaeth