Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Croeso i Coleg Sir Gâr a Coleg Ceredigion
Ysbrydoli Dysgwyr
Cyflawni Potensial
Ennill Rhagoriaeth
Play
Slider

Diwrnodau a Nosweithiau Agored.

Nosweithiau Agored 2020 - 21

Mae diwrnodau agored a nosweithiau agored yn darparu cyfle i'r cyhoedd ymweld â'r coleg a siarad yn uniongyrchol gyda staff addysgu a chymorth am y cwrs sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae'n bwysig dod er mwyn teimlo awyrgylch y coleg gan y byddwch efallai yn treulio llawer o amser yno. Hefyd mae'n hanfodol eich bod yn cael atebion i unrhyw gwestiynau a all fod gennych am gynnwys cwrs, gofynion mynediad, canlyniadau arholiadau a ph'un a yw'r cwrs yn iawn i chi.

Yn y digwyddiad, cewch eich tywys gan staff i wahanol ardaloedd y coleg lle bydd staff addysgu wrth law i gynnig cyngor.

Does dim angen bwcio ond dylech chi fynd i'r campws lle cynhelir eich pwnc dewisol.

  • Dydd Mawrth 30ain Mehefin – 5yp - 7.30yh
  • Dydd Mawrth 24ain Tachwedd – 5yp - 7.30yh
  • Dydd Mercher 10fed Chwefror – 5yp - 7.30yh
  • Dydd Mawrth 29ain Mehefin – 5yp - 7.30yh

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach oddi wrth Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01554 701664.