Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Yr Academi Perfformiad
Slider
 • Academi Gerddoriaeth

  Mae’r Academi Gerddoriaeth yn cynnig gweithgareddau allgyrsiol ardderchog i’n dysgwyr. Cynhelir academïau ‘Jazz’ a ‘Band’ bob prynhawn Mercher. Mae amrywiaeth ein hacademïau yn caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu huchelgeisiau ym mha ddisgyblaeth bynnag y byddant yn dewis ei dilyn.

  Mae’r Academi Gerddoriaeth yn darparu rhaglen gyfoethogi amrywiol sy’n ategu datblygiad cerddorol parhaus. Caiff myfyrwyr y cyfle i weithio o fewn stiwdios recordio byw’r coleg yn ogystal â defnyddio’r meddalwedd a thechnoleg fwyaf diweddar.  Hefyd caiff myfyrwyr y cyfle i berfformio mewn digwyddiadau Rhanbarthol a Chenedlaethol a’u hyfforddi gan ymarferwyr proffesiynol y diwydiant.

  Bob blwyddyn rydym yn cael sgyrsiau a gweithdai fel rhan o raglen yr Academi Gerddoriaeth a gyflwynir gan gerddorion sy’n enwog yn rhyngwladol yn ogystal â chyn-fyfyrwyr Coleg Sir Gâr.

 • Academi Ddawns

  Mae’r Academi Ddawns yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymwneud ag ystod o gyfleoedd cyfoethogi dawns ochr yn ochr â’u hastudiaethau. Mae’r Academi Ddawns yn gwmni arddull dawns gyfoes amrywiol ar gyfer dawnswyr dawnus y coleg sy’n frwdfrydig, yn greadigol ac yn llawn dychymyg.

  Bob wythnos bydd dawnswyr yn cael mynediad i ddosbarthiadau techneg, sesiynau coreograffig ac ymarferiadau perfformio.

  Bydd myfyrwyr yn dod i mewn trwy glyweliadau ar ddechrau pob cyfle perfformio newydd, ac mae castio yn briodol yn ôl arddull y darn.  Fel rhan o raglen yr Academi Ddawns, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiol weithdai gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant megis Gwyn Emberton Dance a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Cânt fynediad i ystafelloedd ymarfer o safon broffesiynol, yn cynnwys y stiwdio ddawns llawr crog, mur drychau, barrau bale, neuadd ddrama, Swît Ffitrwydd yr Efail a Theatr yr Efail.

  Mae’r Academi wedi perfformio mewn Gwyliau Celfyddyd Ddawns, digwyddiadau’r coleg ac wedi rhoi perfformiadau agoriadol mewn digwyddiadau Cenedlaethol.

 • Côr

  Mae Côr Coleg Sir Gâr yn ymfalchïo yn ei enw da sy'n ehangu’n gyflym yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt, ac mae'n cael ei wahodd yn aml i berfformio mewn digwyddiadau clodfawr.  Mae’r côr, sy’n cael ei gyfarwyddo gan arbenigwyr yn y diwydiant, yn cwrdd bob prynhawn dydd Mercher ac mae’n agored i fyfyrwyr ar draws y coleg cyfan o’r holl lefelau a meysydd astudio. Mae’r repertoire yn bennaf yn cynnwys theatr gerdd gyfoes gyda ffocws ar harmonïau agos a pherfformiad egni uchel, corfforol trwy gân.

  Os hoffech wneud ffrindiau newydd a datblygu sgiliau newydd mewn amgylchedd hwyliog a chreadigol, efallai mai’r Côr yw’r ateb!