Skip to main content

Dyddiadau Tymhorau.

Dyddiadau’r Tymor 2023/24
Digwyddiad AB/DSW/14-19 ADDYSG UWCH
Tymor yr Hydref yn dechrau Llun 04 Medi 2023 Llun 18 Medi 2023
Hanner tymor yn dechrau Llun 30 Hydref 2023 Llun 30 Hydref 2023
Tymor yr Hydref yn diweddu Gwener 22 Rhagfyr 2023 Gwener 22 Rhagfyr 2023
Tymor y Gwanwyn yn dechrau Llun 08 Ionawr 2024 Llun 08 Ionawr 2024
Hanner tymor yn dechrau Llun 12 Chwefror 2024 Llun 12 Chwefror 2024
Tymor y Gwanwyn yn diweddu Gwener 22 Mawrth 2024 Gwener 22 Mawrth 2024
Tymor yr Haf yn dechrau Llun 08 Ebrill 2024 Llun 08 Ebrill 2024
Hanner tymor yn dechrau Llun 27 Mai 2024 Llun 27 Mai 2024
Tymor yr Haf yn diweddu Gwener 28 Mehefin 2024 Gwener 21 Mehefin 2024

Noder y gall newidiadau ddigwydd i’r calendar hwn o ganlyniad i benderfyniadau polisi a wneir gan y llywodraeth. Ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a wneir mewn perthynas â newid trefniadau gwyliau yn dilyn y fath newidiadau.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.