Skip to main content

Dyddiadau Tymhorau.

Term_dates_2021_22_Part1


Dyddiadau’r Tymor 2022/23Digwyddiad

AB/DSW/14-19

ADDYSG UWCH
Tymor yr Hydref yn dechrau

Llun 05 Medi 2022

Llun 19 Medi 2022

Hanner tymor yn dechrau

Llun 31 Hydref 2022

Llun 31 Hydref 2022

Tymor yr Hydref yn diweddu

Gwener 23 Rhagfyr 2022

Gwener 23 Rhagfyr 2022
Tymor y Gwanwyn yn dechrau

Llun 09 Ionawr 2023

Llun 09 Ionawr 2023

Hanner tymor yn dechrau

Llun 20 Chwefror 2023

Llun 20 Chwefror 2023

Tymor y Gwanwyn yn diweddu

Gwener 31 Mawrth 2023

Gwener 31 Mawrth 2023
Tymor yr Haf yn dechrau

Llun 17 Ebrill 2023

Llun 17 Ebrill 2023

Hanner tymor yn dechrau

Llun 29 Mai 2023

Llun 29 Mai 2023

Tymor yr Haf yn diweddu

Gwener 30 Mehefin 2023

Gwener 23 Mehefin 2023


* Noder y gall newidiadau ddigwydd i’r calendar hwn o ganlyniad i benderfyniadau polisi a wneir gan y llywodraeth. Ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a wneir mewn perthynas â newid trefniadau gwyliau yn dilyn y fath newidiadau.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.