Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dyddiadau Tymhorau.

Term_dates_2021_22_Part1


Dyddiadau’r Tymor 2021/22Digwyddiad

AB/DSW/14-19

ADDYSG UWCH
Tymor yr Hydref yn dechrau

Llun 06 Medi 2021

Llun 20 Medi 2021

Hanner tymor yn dechrau

Llun 25 Hydref 2021

Llun 25 Hydref 2021

Tymor yr Hydref yn diweddu

Gwener 17 Rhagfyr 2021

Gwener 17 Rhagfyr 2021
Tymor y Gwanwyn yn dechrau

Mawrth 04 Ionawr 2022

Mawrth 04 Ionawr 2022

Hanner tymor yn dechrau

Llun 21 Chwefror 2022

Llun 21 Chwefror 2022

Tymor y Gwanwyn yn diweddu

Gwener 8 Ebrill 2022

Gwener 8 Ebrill 2022
Tymor yr Haf yn dechrau

Llun 25 Ebrill 2022

Llun 25 Ebrill 2022

Hanner tymor yn dechrau

Llun 30 Mai 2022

Llun 30 Mai 2022

Tymor yr Haf yn diweddu

Gwener 24 Mehefin 2022

Gwener 17 Mehefin 2022


* Noder y gall newidiadau ddigwydd i’r calendar hwn o ganlyniad i benderfyniadau polisi a wneir gan y llywodraeth. Ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a wneir mewn perthynas â newid trefniadau gwyliau yn dilyn y fath newidiadau.