Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llywodraethiant.

Croeso i’r dudalen sy’n rhoi gwybodaeth am Lywodraethiant  Ar hyn o bryd rydym yn y broses o ddiweddaru’r wybodaeth sy’n cael ei darparu. 

Gobeithiwn y byddwch yn dod yn ôl i ymweld â'r dudalen eto pan fydd gennym wybodaeth am y modd y mae'r coleg yn cael ei lywodraethu gan gynnwys gwybodaeth am Lywodraethwyr, y Bwrdd a'r Corff Ymgynghorol.

Yn y cyfamser, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o lywodraethiant y coleg, cysylltwch â mi trwy anfon neges e-bost ataf yn y cyfeiriad canlynol.

Marcus Beaumont

Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc Bwrdd Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.