Llywodraethiant.

Croeso i’r dudalen sy’n rhoi gwybodaeth am Lywodraethiant  Ar hyn o bryd rydym yn y broses o ddiweddaru’r wybodaeth sy’n cael ei darparu. 

Gobeithiwn y byddwch yn dod yn ôl i ymweld â'r dudalen eto pan fydd gennym wybodaeth am y modd y mae'r coleg yn cael ei lywodraethu gan gynnwys gwybodaeth am Lywodraethwyr, y Bwrdd a'r Corff Ymgynghorol.

Yn y cyfamser, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o lywodraethiant y coleg, cysylltwch â mi trwy anfon neges e-bost ataf yn y cyfeiriad canlynol.

Marcus Beaumont

Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc Bwrdd Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN