Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Y Ganolfan Asesu.

Croeso i wefan y ganolfan asesu. Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am y ganolfan a’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Noder: Mae’r brif ganolfan wedi symud i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, campws Caerfyrddin. Mae Canolfan Fynediad Coleg Sir Gâr wedi’i lleoli ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae’r ganolfan yn rhan o Rwydwaith Cenedlaethol y Canolfannau Asesu (NNAC) ac mae wedi’i chymeradwyo gan y Grwp Sicrhau Ansawdd Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA-QAG).

Mewn partneriaeth â’ch Corff Cyllido, mae Canolfan Fynediad Coleg Sir Gâr yn gweithio i’ch helpu i gael y cymorth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich cwrs.

Amserau Agor

Oriau Swyddfa – ar gyfer pob Canolfan

Dydd Llun i ddydd Iau 08.45 tan 17.00

Dydd Gwener 08.45 tan 16.30

Asesiadau Anghenion – Prif Ganolfan

Mae aseswyr ar gael i wneud asesiadau fel a ganlyn:

Dydd Llun i ddydd Iau 10.00 tan 15.00

Dydd Gwener 10.00 tan 14.00

Canolfan Allgymorth Coleg Sir Gâr – Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan

Asesiadau Anghenion

Mae aseswyr ar gael i wneud asesiadau fel a ganlyn:

Dydd Llun i ddydd Mercher 10.00 tan 14.00

Noder: O’r 1af o Fedi 2013 gallwn gynnig asesiadau yn y lleoliadau canlynol:

Canolfan Allgymorth Coleg Sir Gâr – Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan. Apwyntiadau ar gael o ddydd Llun i ddydd Mercher.

Canolfan Allgymorth Sefydliadau AU Coleg Sir Gâr ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe – dim ond myfyrwyr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a all gael eu hasesu yn y Ganolfan hon. Mae apwyntiadau ar gael ar ddydd Llun a dydd Mercher am 10.00, 12.15 a 14.15.

Am ragor o wybodaeth am y canolfannau allgymorth, cysylltwch â’r brif ganolfan.

Rydym yn ceisio eich gweld ar gyfer eich Asesiad o Anghenion ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl o fewn 10 i 15 diwrnod gwaith. Canllaw yn unig yw hyn fodd bynnag; weithiau gallwn eich gweld yn gynt ond gall trefnu dyddiadau neu amserau penodol i ffitio i mewn gyda’ch amserlen olygu bod rhaid i chi aros ychydig yn hirach. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.