Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Sgiliau ar Gyfer Diwydiant.

Mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn brosiect sy'n cyflwyno hyfforddiant

cymorthdaledig, sector-benodol ar gyfer busnes, sefydliadau a'r hunangyflogedig.

Mae'r prosiect yn caniatáu i fusnesau gael mynediad i ystod o hyfforddiant gweithlu, o gymwysterau diwydiannol i gymwysterau NVQ ar lefelau un i chwech, ar gostau cymorthdaledig sylweddol.

Mae'r hyfforddiant yn benodol i ddiwydiant, caiff ei gyflwyno ar y safle, mae'n hawdd cael mynediad iddo ac mae'n hyblyg i anghenion y
cwmni.

Wrth i ddeddfwriaethau newid o fewn yr amgylchedd busnes, gall Sgiliau ar gyfer Diwydiant addasu'n gyflym ac yn effeithiol i ddiweddaru cymwysterau gweithlu.

Ar hyn o bryd, mae'r tîm Sgiliau ar gyfer Diwydiant yng Ngholeg Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin yn cyflwyno toreth o hyfforddiant yn y sector adeiladu a sectorau eraill yn cynnwys y diwydiannau creadigol, deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch, TGCh, twristiaeth, ynni a'r amgylchedd, bwyd a llawer mwy.

Ariannir Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

I wybod sut gall Sgiliau ar gyfer Diwydiant helpu eich busnes neu sefydliad, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01554 748230.

 

 

The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.