Skip to main content

Oriel Henry Thomas.

Mae gan Oriel Henry Thomas ar gampws Ffynnon Job raglen arddangosfeydd ddeinamig o gelf, crefft a dylunio cyfoes. Gwahoddir ymarferwyr cenedlaethol a rhyngwladol i arddangos, i fod yn siaradwyr gwadd ar y rhaglen darlithydd ymweliadol ac i gynnig dosbarthiadau meistr yn yr ysgol gelf. Mae’r oriel yn lleoliad pwysig ar gyfer digwyddiadau allweddol ac arddangosfeydd myfyrwyr ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael manylion am ddigwyddiadau ac amserau agor.

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/?hl=en


Arddangosfeydd

 •  

  2020
 • 22 Medi i 16eg Hydref
  Detholiad o waith Graddedigion Preswyl 2020 / 2021

 • 2 Tachwedd i 27 Tachwedd
  Arddangosfa o waith staff cerflunio

 • Noson 26 Tachwedd
  Gŵyl Tân a Goleuni (Perfformiad o arllwysiad haearn manylion eraill i’w cadarnhau)

 • 2 i 15 Rhagfyr
  Ffair Nadolig (i’w chadarnhau) 

 • 2021
 • 11 Ionawr i 5 Chwefror
  Arddangosfa Peter Spriggs o Baentiadau/Printiau

 • 10 Chwefror i 2 Mawrth
  Arddangosfa Meinir Mathias o Baentiadau/Printiau 

 • 8 - 12 Mawrth
  Arddangosfa Myfyrwyr y Cwrs Sylfaen

 • 17 - 24 Mawrth
  Prosiect Criw Celf Grwpiau Codi’r Bar a Phortffolio Groups 

 • 29 Mawrth - 15 Ebrill
  Arddangosfa Graddedigion

 • Mae pob un o’r uchod ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 9.30am i 4.30pm

 •  

  18 Mai i 4 Mehefin
  Sioe Radd

 • 14 - 18 Mehefin
  Sioeau Cyrsiau Addysg Bellach

 • Amserau agor i’w cadarnhau ar gyfer y sioeau gradd ac addysg bellach - ffoniwch yn agosach at y dyddiad am fanylion :- 01554 748 201

10 Chwefror i 2 Mawrth Arddangosfa Meinir Mathias o Baentiadau/Printiau

11 Ionawr i 5 Chwefror
Arddangosfa Peter Spriggs o Baentiadau/Printiau

17 - 24 Mawrth Prosiect Criw Celf Grwpiau Codi’r Bar a Phortffolio Groups

Oriel Henry Thomas
Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr
Campws Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HY
Rhif 01554 748 201

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.