Galluogi'r Bar Hygyrchedd

IOSH Rheoli'n Ddiogel - Ystafell Ddosbarth Rithwir


Ydych chi'n rheolwr neu'n rheolwr uchelgeisiol sy'n gweithio mewn unrhyw sector sydd eisiau gwybod mwy am iechyd a diogelwch?

Efallai y bydd gennych hawl i gael cyllid i gwblhau’r cwrs IOSH Rheoli'n Ddiogel. 

Mwy o wybodaeth ar IOSH Rheoli'n Ddiogel:
https://iosh.com/media/1802/managing-safely-fact-sheet.pdf

Cipolwg

Hyd y Cwrs

Dyddiad Dechrau
6 sesiwn, bob nos Fawrth o 5.30pm-8.30pm
Ymholi

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog