Galluogi'r Bar Hygyrchedd

IOSH Rheoli Iechyd a Lles Galwedigaethol - Ystafell Ddosbarth Rithwir


Ydych chi'n rheolwr neu'n oruchwyliwr sydd â diddordeb mewn Iechyd a Lles Galwedigaethol?

Hoffech chi symud i rôl sy'n gofyn i chi ddeall sut i greu man gwaith iach a chynhyrchiol. 

Efallai y bydd gennych hawl i gael cyllid ar gyfer y cwrs undydd hwn mewn IOSH Rheoli Iechyd a Lles Galwedigaethol . 

Mwy o wybodaeth ar IOSH Rheoli Iechyd a Lles Galwedigaethol - Ystafell Ddosbarth Rithwir:
https://iosh.com/media/2984/managing-occupational-health-and-wellbeing-fact-sheet.pdf

Cipolwg

Hyd y Cwrs

Dyddiad Dechrau

Cwrs 1 diwrnod 9.30am - 4pm

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog