Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Highfield Lefel 1 mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Adwerthu (RQF)


Mae'r Coleg Rhithwir wedi ymuno â Highfield eLearning i gynnig ystod o gyrsiau Hylendid Bwyd y gellir eu hastudio ar-lein o'ch cartref, eich swyddfa neu unrhyw fan yn y byd sydd â wifi neu gysylltiad â'r rhyngrwyd! Mae hwn yn gwrs achrededig a bydd dysgwyr llwyddiannus yn derbyn cymhwyster RQF Highfield ar gwblhau am arholiad amlddewis. Cwblheir yr arholiad dan amodau arholiad yn un o'n canolfannau prawf yn Ne Cymru.

Mae yna nifer o opsiynau iaith, gan gynnwys Pwyleg a Chymraeg, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae'r modiwlau hyfforddiant a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cwmpasu maes llafur allweddol cymwysterau Lefel 1 mewn Diogelwch Bwyd. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i ddiogelwch bwyd
  • Peryglon microbiolegol
  • Gwenwyn bwyd a sut i'w reoli
  • Peryglon halogiad a sut i'w rheoli
  • Trin a storio bwyd yn ddiogel
  • Hylendid personol
  • Heintiau bwyd a difa plâu
  • Glanhau a diheintio

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael tua phedair awr ddysgu dan gyfarwyddyd o hyfforddiant. Yr un yw'r cynnwys dysgu ar gyfer pob arholiad Lefel Un, fodd bynnag mae'r opsiwn hwn yn cynnwys arholiad diogelwch bwyd sy'n canolbwyntio ar adwerthu.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

4 Awr

Canlyniad y Cwrs

Highfield
Pris £40.00

Asesu

dysgu ar-lein + asesiad seiliedig ar arholiad - arholiad i'w sefyll yn un o'n canolfannau yn Ne Orllewin Cymru

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog