Highfield Lefel 2 Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF) Ar Lein


Mae'r Coleg Rhithwir wedi ymuno â Highfield eLearning i gynnig ystod o gyrsiau Hylendid Bwyd y gellir eu hastudio ar-lein o'ch cartref, eich swyddfa neu unrhyw fan yn y byd sydd â wifi neu gysylltiad â'r rhyngrwyd! Mae hwn yn gwrs achrededig a bydd dysgwyr llwyddiannus yn derbyn cymhwyster RQF Highfield ar gwblhau am arholiad amlddewis. Cwblheir yr arholiad dan amodau arholiad ar -lein.

Mae yna nifer o opsiynau iaith, gan gynnwys Pwyleg a Chymraeg, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae'r modiwlau hyfforddiant a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cwmpasu maes llafur allweddol cymwysterau Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd. 

Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i ddiogelwch bwyd
  • Peryglon microbiolegol
  • Gwenwyn bwyd a sut i'w reoli
  • Peryglon halogiad a sut i'w rheoli
  • HACCP o gludo nwyddau i wasanaeth
  • Hylendid personol
  • Adeiladau a chyfarpar bwyd
  • Heintiau bwyd a sut i'w rheoli
  • Glanhau a diheintio
  • Gorfodi diogelwch bwyd

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael tua saith awr ddysgu dan gyfarwyddyd o hyfforddiant. Yr un yw'r cynnwys dysgu ar gyfer pob arholiad Lefel Dau, fodd bynnag mae'r opsiwn hwn yn cynnwys arholiad diogelwch bwyd sy'n canolbwyntio ar arlwyo.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

7 Awr

Canlyniad y Cwrs

Tystysgrif ardystiedig gan Highfield
Pris £80.00

Asesu

Asesiad ar-lein

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.