Ffon: 01554 748179

Ffabrigo a Weldio L2


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

1 i 2 flynedd yn ddibynnol ar y dull astudio

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau weldio a ffabrigo penodol ac mae'n cydnabod yr hyn y mae person yn medru ei wneud yn y gwaith ar y lefel hon. Mae'n cwmpasu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i gwblhau'r swydd, y gallu i drefnu gwaith a sylwi ar broblemau a'u hatal.

Mae'r rhaglen maes dysgu lefel 2 hon mewn ffabrigo a weldio yn dilyn Diploma City and Guilds lefel 2, unedau lefel 2 yn yr NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL a'r unedau Sgiliau Hanfodol Cymru lle bo hynny'n berthnasol.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae hwn yn gwrs galwedigaethol gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ar gyfer ceisiadau am brentisiaethau
  • Asesiad yn seiliedig ar bortffolio tystiolaeth a adeiledir drwy waith ymarferol gydag asesiadau ysgrifenedig/ar-lein
  • Mae'r cwrs yn cynnig dilyniant o lefel un neu gymhwyster cyfwerth
  • Ar gwblhau'n llwyddiannus, mae'n darparu mynediad i City and Guilds lefel tri  
  • Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant
  • Cynyddu'r siawns o gael gwaith
  • Ateb gofynion cyfrannol y fframwaith prentisiaeth 

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i fyfyrwyr wneud cais am brentisiaeth peirianneg a/neu symud ymlaen i raglen Ffabrigo a Weldio lefel tri City and Guilds.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r unedau enghreifftiol a gwmpesir yn cynnwys: Gweithio ym maes Peirianneg; Egwyddorion Technoleg Peirianneg; Egwyddorion Technoleg Ffabrigo a Weldio; Weldio drwy MIG; Proses Ffabrigo; Plât Trwchus, Bar ac Adrannau.

Dull Asesu

Asesiad parhaus o waith cwrs ymarferol a datblygu portffolio, a ategir gan brofion aml-ddewis ar-lein, papurau cwestiwn atebion byrion ac aseiniadau.

Gofynion Mynediad

O leiaf 3 TGAU A* - C, yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg gradd C neu uwch.

Gall ymgeiswyr fod yn meddu ar dystysgrif weldio lefel un a bod â diddordeb brwd mewn weldio neu ffabrigo.  Mae cael eich derbyn ar y cwrs yn amodol ar gyfweliad byr.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY