Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Mynediad i Gelf Addysg Uwch - Celf a Dylunio L3

Disgrifiad o'r RhaglenRhaglen lefel 3 yw hon sydd yn rhoi cyfle i chi astudio celf a dylunio mewn ffyrdd archwiliol, ymchwiliol ac arbrofol. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr nad ydynt o bosibl wedi ennill unrhyw gymwysterau ffurfiol blaenorol, ond sydd mewn cyfweliad portffolio yn arddangos brwdfrydedd, ymrwymiad i gelf a dylunio, a bod ganddynt y potensial i gwblhau’r cwrs a gwneud cais am le ar gyrsiau gradd creadigol.

Yn draddodiadol, mae'r rhaglen yn cynnwys ystod amrywiol o grwpiau oedran ac rydym yn eich annog i ddatblygu eich sgiliau creadigol a thechnegol trwy ddarlithoedd, gweithdai a phrosiectau.


Nodweddion y RhaglenMae cynnwys y rhaglen yn cwmpasu lluniadu, peintio, astudiaethau dylunio 2D / 3D a Hanes Celf; unedau sydd yn darparu ymwybyddiaeth gyffredinol, gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf, dylunio a’i gyd-destunau. Mae'r unedau Celf yn golygu gweithio'n uniongyrchol o arsylwi i ddatblygu sgiliau dadansoddol, cofnodol a chyfansoddol y byddwch yn eu cymhwyso i waith creadigol, personol. Mae’r unedau Dylunio yn eich cyflwyno i ddisgyblaethau megis Graffeg, Cerameg, Cerflunio, Tecstilau a Chelfyddyd Gain.

Mae’r Sgiliau Astudio Craidd yn cynnwys Cyfathrebu, Sgiliau Meddwl, Paratoi Portffolio. 


Dilyniant a ChyflogaethBydd y cwrs yn eich helpu i ddarganfod y maes penodol rydych yn frwdfrydig drosto a bydd yn eich cefnogi yn eich cais UCAS ar gyfer astudio gradd. Ar draws y flwyddyn, trwy raglen bwrpasol, byddwch yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a phortffolio gweledol er mwyn mynychu eich cyfweliadau gradd. Mae dysgwyr wedi llwyddo i ennill lleoedd ar raglenni gradd mewn celf a dylunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr a cholegau a phrifysgolion ledled y DU.


Cynnwys y RhaglenMae myfyrwyr yn astudio cyfres o unedau â chyfanswm o 60 credyd sy’n cwmpasu unedau craidd ac academaidd.  Mae’r unedau hyn yn orfodol.


Asesu'r RhaglenRydych yn cyflwyno gwaith ar gyfer ei asesu ar ddiwedd pob uned astudio. Caiff pob uned ei graddio fel Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Mae'r gwaith yn ddarostyngedig i ddilysu mewnol ac allanol.


Gofynion y RhaglenPortffolio Gweledol: samplau o waith celf a dylunio. Er nad yw'n ofyniad mynediad, mae'n fuddiol cael TGAU mewn Mathemateg a Saesneg.