Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Arweinyddiaeth a Rheoli.

Mewn partneriaeth gydag Ysgol Busnes Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, rydym ni’n cyflwyno nifer o gymwysterau ar sail lawn a rhan amser. Yn wahanol i’n portffolio dosbarth, mae ein hadran datblygu busnes yn creu amgylcheddau dysgu pwrpasol sy’n bodloni anghenion ein dysgwyr.

Cynigir hyfforddiant nid yn unig ar nifer o gampysau yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe, ond hefyd, lle bo’n bosibl, rydym ni’n cyflwyno hyfforddiant achrededig yn eich gweithle. Rydym ni wedi cynllunio nifer o fodelau cyflwyno unigryw i lawer o brif gyflogwyr y rhanbarth – fodd bynnag rydym ni’n cynnig yr un lefel o wasanaeth a chymorth i gwmni o ddau ag yr ydym i gwmni o 2000.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Dyfarniad ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli
  • Dyfarniad ILM Lefel 3 mewn Hyfforddi
  • Dyfarniad ILM Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli
  • PRINCE2
  • Hyfforddiant Lean: Gwregys Melyn, Gwyrdd a Du

(Lawrlwythwch ein taflen am ragor o wybodaeth)

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..