Skip to main content

Theatr yr Efail.

Llunio doniau’r dyfodol

Mae’r theatr yn Yr Efail yn gyfleuster proffesiynol hyblyg gyda’r cyfarpar sain, fideo a goleuadau mwyaf diweddar. Mae yno seddau codadwy ar gyfer 120 ond gellir ehangu’r rhain i 160 gyda rhesi ychwanegol, a’u cyflunio mewn amrywiaeth o osodiadau yn cynnwys ar gyfer cynhadledd, cabaret, “llwyfan canolog” a llwyfan traws. Mae gan y gofod amryw o oleuadau symudol LED newydd yn ogystal â 48 sianel o bylwyr confensiynol.

Gyda dwy ystafell newid fodern wedi’u cyfarparu’n llawn a bae golygfeydd mawr, caiff y gofod tra amlbwrpas hwn ei ddefnyddio gan ein holl gyrsiau Diwydiannau Creadigol ar gyfer perfformiadau, addysgu a sesiynau gweithdy. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.