Skip to main content

Safon Uwch neu Gwrs Galwedigaethol?

MAE LLAWER O FYFYRWYR YN ANSICR A DDYLENT ASTUDIO AR LWYBR SAFON UWCH TRADDODIADOL NEU DDEWIS CYMHWYSTER GALWEDIGAETHOL MEGIS DIPLOMA CYNTAF NEU GENEDLAETHOL.

Mae Safon Uwch i raddau helaeth yn gwrs academaidd sy’n seiliedig ar arholiadau ac ystyrir y llwybr hwn yn gam tuag at fynd i brifysgol. Fodd bynnag, mae’n well gan nifer o fyfyrwyr ffordd fodiwlaidd a chryno o astudio sy’n seiliedig ar aseiniadau. Mae Diploma Cenedlaethol yn gyfwerth â thri Safon Uwch a chaiff ei dderbyn gan nifer o brifysgolion a chyflogwyr. Fodd bynnag, mae’n dibynnu mewn gwirionedd ar ddull dysgu’r myfyriwr a’i ddyheadau er mwyn gweld pa gymhwyster sydd orau iddo.

I glywed dwy ochr y ddadl, dyma ein myfyrwyr sy’n gallu dweud mwy wrthych am eu profiadau.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.