Safon Uwch neu Gwrs Galwedigaethol?

MAE LLAWER O FYFYRWYR YN ANSICR A DDYLENT ASTUDIO AR LWYBR SAFON UWCH TRADDODIADOL NEU DDEWIS CYMHWYSTER GALWEDIGAETHOL MEGIS DIPLOMA CYNTAF NEU GENEDLAETHOL.

Mae Safon Uwch i raddau helaeth yn gwrs academaidd sy’n seiliedig ar arholiadau ac ystyrir y llwybr hwn yn gam tuag at fynd i brifysgol. Fodd bynnag, mae’n well gan nifer o fyfyrwyr ffordd fodiwlaidd a chryno o astudio sy’n seiliedig ar aseiniadau. Mae Diploma Cenedlaethol yn gyfwerth â thri Safon Uwch a chaiff ei dderbyn gan nifer o brifysgolion a chyflogwyr. Fodd bynnag, mae’n dibynnu mewn gwirionedd ar ddull dysgu’r myfyriwr a’i ddyheadau er mwyn gweld pa gymhwyster sydd orau iddo.

I glywed dwy ochr y ddadl, dyma ein myfyrwyr sy’n gallu dweud mwy wrthych am eu profiadau.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN