Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Oriel Henry Thomas.

Mae gan Oriel Henry Thomas ar gampws Ffynnon Job raglen arddangosfeydd ddeinamig o gelf, crefft a dylunio cyfoes. Gwahoddir ymarferwyr cenedlaethol a rhyngwladol i arddangos, i fod yn siaradwyr gwadd ar y rhaglen darlithydd ymweliadol ac i gynnig dosbarthiadau meistr yn yr ysgol gelf. Mae’r oriel yn lleoliad pwysig ar gyfer digwyddiadau allweddol ac arddangosfeydd myfyrwyr ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael manylion am ddigwyddiadau ac amserau agor.

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart/?hl=en

Arddangosf

Criw Celf
Codi'r Bar 
Portffolio
10.03.20 - 13.03.20

Rise
Gan myfyrwyr Sylfaen Celf a Dylunio
19.03.20 - 26.03.20

Arddangosfa Graddedigion Preswyl
01.04.20 - 23.04.20

Sioe Gradd Arddangosfa Celf
19.05.20 - 05.06.20

Sioe Gelf Addysg Bellach Arddangosfa Celf
13.06.20 - 19.06.20