Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Clybiau Sadwrn Sefydliad Sorrell yng Ngholeg Sir Gâr.

Celf a Dylunio
Ffasiwn a Busnes
Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Mae ein Clybiau Sadwrn yn rhoi cyfle i bobl ifanc 13 - 16 oed gael mynediad i weithdai sy'n rhad ac am ddim bob bore Sadwrn yn y coleg.

Yn ogystal â 30 wythnos o ddosbarthiadau ysbrydoledig mewn meysydd yn amrywio o weldio a marsiandïaeth weledol i animeiddio stop-symudiad, mae aelodau'r Clwb yn ymweld ag amgueddfeydd ac orielau gorau Llundain ac yn arddangos gwaith yn eu Sioe Haf eu hunain yn Somerset House. Hefyd maen nhw'n cael cyfle i fynychu Dosbarthiadau Meistr  ysbrydoledig gyda rhai o artistiaid a dylunwyr mwyaf blaengar y Deyrnas Unedig. Hyd yma mae'r Dosbarthiadau Meistr wedi cynnwys Roger Stirk Harbour a Phartneriaid, Arup, Wilkinson Eyre a David Constantino.

Nod pob Clwb yw meithrin doniau, adeiladu hyder a hunan-barch. Hefyd mae ein Clybiau'n rhoi cipolwg ar fywyd coleg ac yn archwilio llwybrau gyrfaol.

Sefydliad Sorrell: https://www.thesorrellfoundation.com

Cefnogir ein Clybiau Sadwrn gan Ymgyrraedd yn Ehangach

Facebook: https://www.facebook.com/csgsaturdayclub/

Ymholiadau: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Engineering Saturday Club
Art Saturday Club
Art Saturday Club