Skip to main content
Title
#TWFSWYDDICYMRU+
01 - 08
Sgroliwch i Lawr
Programmes
RHAGLENNI TSC+
Ydych chi:
• Rhwng 16-18 oed?
• Newydd adael yr ysgol?
• Di-waith?
• Neu'n ansicr am eich gyrfa yn y dyfodol?
02 - 08
Sgroliwch i Lawr
Introduction
RHAGARWEINIAD

Bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cyflwyno Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru+ i bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar draws ein campysau.
Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant, datblygiad a chymorth cyflogadwyedd unigol i bobl ifanc 16-18 oed a fydd yn eich cynorthwyo i ennill sgiliau, cymwysterau a phrofiad. Bydd hyn yn eich galluogi i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch neu i waith addas neu brentisiaeth.
Mae gan Twf Swyddi Cymru+ dair elfen:
• Ymgysylltu
• Datblygu
• Cyflogaeth

03 - 08
Sgroliwch i Lawr
Engagement
ELFEN YMGYSYLLTU

Bydd dysgwyr sy'n cael eu hatgyfeirio at yr elfen hon yn cael eu cefnogi yn eich Coleg lleol i'ch cynorthwyo i benderfynu ar eich ffocws galwedigaethol. Cewch gefnogaeth gan Ymgynghorwyr Hyfforddi a mentoriaid gydag unrhyw rwystrau rydych yn eu hwynebu.
Mae’r Rhaglen yn hyblyg a bydd yn golygu rhywfaint o hyfforddi a datblygu mewn Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Cyflogadwyedd yn eich campysau lleol. Ceir cyfleoedd i brofi lleoliadau gwaith yn eich meysydd galwedigaethol dewisol.
Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Cyflogadwyedd.
Telir lwfans hyfforddiant o £30 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

04 - 08
Sgroliwch i Lawr
Advancement
ELFEN DATBLYGU

Trin Gwallt Lefel 1 - Campws y Graig, Llanelli
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Trin Gwallt Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn mynychu tri diwrnod o brofiad gwaith mewn Salon.

Adeiladu Lefel 1 - Campws Rhydaman a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Adeiladu Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith ar safle am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Cerbydau Modur Lefel 1 - Campws Pibwrlwyd Caerfyrddin a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Cerbydau Modur Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn garej am dri diwrnod yr wythnos.

Gofal Lefel 1 - Campws Rhydaman
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn lleoliad gofal plant am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Dyfarniad Lefel 1 mewn Paratoi i Weithio mewn Ysgolion - Campws y Graig
Bydd hyn yn cynnwys un diwrnod yn y Coleg yn astudio tuag at y Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Byddwch yn ennill profiad gwaith mewn Ysgol.

Telir lwfans hyfforddiant o £55 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

05 - 08
Sgroliwch i Lawr
Employment
ELFEN CYFLOGAETH

Mae’r elfen cyflogaeth yn caniatáu hyd at 10 wythnos o brofiad gwaith i chi gyda lwfans hyfforddiant o £55. Yna byddwch yn symud ymlaen i waith â thâl ar yr isafswm cyflog ar gyfer eich oedran, am uchafswm o chwe mis.
Bydd eich Ymgynghorydd Cymru'n Gweithio wedi nodi eich bod yn canolbwyntio ar alwedigaeth ac yn barod am swydd.
Bydd angen i chi fod yn:
• Chwilio am waith
• Dangos cymhelliant ac ymrwymiad
• Meddu ar ddisgwyliadau realistig o ran ennill cyflogaeth

Gellir rhoi cymorth:
• I fynd i’r afael ag unrhyw rwystrau
• Ar gyfer paratoi cysylltiedig â gwaith / Lleoliad gwaith
• Sgiliau Hanfodol

Telir costau teithio i chi am hyd at 10 wythnos fel bo’n briodol.

06 - 08
Sgroliwch i Lawr
Additional
CYMORTH YCHWANEGOL
Er mwyn darparu cymorth ychwanegol i'r rheiny sydd ei angen fwyaf, mae'r rhaglen yn cydnabod y gall fod sawl rhwystr sy’n atal pobl ifanc rhag cael mynediad i’r cymorth a chyrraedd eu llawn botensial.
Er mwyn mynd i’r afael â hyn, gellir cynnig cymorth ychwanegol drwy:
• Gostau gofal plant
• Arian ar gyfer teithio
• Cyfarpar ymaddasol
• Cyngor iechyd meddwl neu iechyd corfforol a chymorth lles
Trafodir anghenion yr unigolyn gydag ymgynghorwyr Cymru’n Gweithio yn ystod asesiad a chyfweliad atgyfeirio’r unigolyn.
07 - 08
Sgroliwch i Lawr
Contact
GWYBODAETH GYSWLLT

Ar gyfer ymholiadau cysylltwch â:

Wyn David
Ymgynghorydd Hyfforddi
01554 748183
07875 336795
wyn.david@colegsirgar.ac.uk

Nicola Julian
Ymgynghorydd Hyfforddi
01554 748157
07826 533119
nicola.julian@colegsirgar.ac.uk

Anthony Blewitt
Ymgynghorydd Hyfforddi
01554 748156
07875 336870
anthony.blewitt@colegsirgar.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, chwiliwch am TwfSwyddiCymru+ neu ffoniwch Cymru'n Gweithio ar 0800 028 4844

08 - 08
Sgroliwch i Fyny
Title
#TWFSWYDDICYMRU+
01 - 08
Sgroliwch i Lawr
Programmes
RHAGLENNI TSC+
Ydych chi:
• Rhwng 16-18 oed?
• Newydd adael yr ysgol?
• Di-waith?
• Neu'n ansicr am eich gyrfa yn y dyfodol?
02 - 08
Sgroliwch i Lawr
Introduction
RHAGARWEINIAD

Bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cyflwyno Rhaglen Ieuenctid Twf Swyddi Cymru+ i bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar draws ein campysau.
Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant, datblygiad a chymorth cyflogadwyedd unigol i bobl ifanc 16-18 oed a fydd yn eich cynorthwyo i ennill sgiliau, cymwysterau a phrofiad. Bydd hyn yn eich galluogi i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch neu i waith addas neu brentisiaeth.
Mae gan Twf Swyddi Cymru+ dair elfen:
• Ymgysylltu
• Datblygu
• Cyflogaeth

03 - 08
Engagement
ELFEN YMGYSYLLTU

Bydd dysgwyr sy'n cael eu hatgyfeirio at yr elfen hon yn cael eu cefnogi yn eich Coleg lleol i'ch cynorthwyo i benderfynu ar eich ffocws galwedigaethol. Cewch gefnogaeth gan Ymgynghorwyr Hyfforddi a mentoriaid gydag unrhyw rwystrau rydych yn eu hwynebu.
Mae’r Rhaglen yn hyblyg a bydd yn golygu rhywfaint o hyfforddi a datblygu mewn Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Cyflogadwyedd yn eich campysau lleol. Ceir cyfleoedd i brofi lleoliadau gwaith yn eich meysydd galwedigaethol dewisol.
Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Cyflogadwyedd.
Telir lwfans hyfforddiant o £30 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

04 - 08
Advancement
ELFEN DATBLYGU

Trin Gwallt Lefel 1 - Campws y Graig, Llanelli
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Trin Gwallt Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn mynychu tri diwrnod o brofiad gwaith mewn Salon.

Adeiladu Lefel 1 - Campws Rhydaman a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Adeiladu Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith ar safle am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Cerbydau Modur Lefel 1 - Campws Pibwrlwyd Caerfyrddin a Champws Aberteifi
Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod yn y Coleg yn astudio Cerbydau Modur Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn garej am dri diwrnod yr wythnos.

Gofal Lefel 1 - Campws Rhydaman
Bydd hyn yn cynnwys tri diwrnod yn y Coleg yn astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Hefyd byddwch yn ennill profiad gwaith mewn lleoliad gofal plant am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Dyfarniad Lefel 1 mewn Paratoi i Weithio mewn Ysgolion - Campws y Graig
Bydd hyn yn cynnwys un diwrnod yn y Coleg yn astudio tuag at y Lefel 1 a Chymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Byddwch yn ennill profiad gwaith mewn Ysgol.

Telir lwfans hyfforddiant o £55 a chostau teithio i chi fel bo’n briodol.

05 - 08
Sgroliwch i Lawr
Employment
ELFEN CYFLOGAETH

Mae’r elfen cyflogaeth yn caniatáu hyd at 10 wythnos o brofiad gwaith i chi gyda lwfans hyfforddiant o £55. Yna byddwch yn symud ymlaen i waith â thâl ar yr isafswm cyflog ar gyfer eich oedran, am uchafswm o chwe mis.
Bydd eich Ymgynghorydd Cymru'n Gweithio wedi nodi eich bod yn canolbwyntio ar alwedigaeth ac yn barod am swydd.
Bydd angen i chi fod yn:
• Chwilio am waith
• Dangos cymhelliant ac ymrwymiad
• Meddu ar ddisgwyliadau realistig o ran ennill cyflogaeth

Gellir rhoi cymorth:
• I fynd i’r afael ag unrhyw rwystrau
• Ar gyfer paratoi cysylltiedig â gwaith / Lleoliad gwaith
• Sgiliau Hanfodol

Telir costau teithio i chi am hyd at 10 wythnos fel bo’n briodol.

06 - 08
Sgroliwch i Lawr
Additional
CYMORTH YCHWANEGOL
Er mwyn darparu cymorth ychwanegol i'r rheiny sydd ei angen fwyaf, mae'r rhaglen yn cydnabod y gall fod sawl rhwystr sy’n atal pobl ifanc rhag cael mynediad i’r cymorth a chyrraedd eu llawn botensial.
Er mwyn mynd i’r afael â hyn, gellir cynnig cymorth ychwanegol drwy:
• Gostau gofal plant
• Arian ar gyfer teithio
• Cyfarpar ymaddasol
• Cyngor iechyd meddwl neu iechyd corfforol a chymorth lles
Trafodir anghenion yr unigolyn gydag ymgynghorwyr Cymru’n Gweithio yn ystod asesiad a chyfweliad atgyfeirio’r unigolyn.
07 - 08
Sgroliwch i Lawr
Contact
GWYBODAETH GYSWLLT

Am Ymholiadau Cysylltwch

Wyn David
Am Ymholiadau Cysylltwch
01554 748183
07875 336795
wyn.david@colegsirgar.ac.uk

Nicola Julian
Am Ymholiadau Cysylltwch
01554 748157
07826 533119
nicola.julian@colegsirgar.ac.uk

Anthony Blewitt

Am Ymholiadau Cysylltwch
01554 748156
07875 336870
anthony.blewitt@colegsirgar.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, chwiliwch am TwfSwyddiCymru+ neu ffoniwch Cymru'n Gweithio ar 0800 028 4844

08 - 08
Sgroliwch i Fyny

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.