Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r Brentisiaeth Sylfaen mewn Gosod Ffenestri yn mynd i'r afael ag ystod eang o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gosod ffenestri, drysau ac adeiladau cynnal gwydr.

Mae hyn yn cynnwys sut i: dynnu hen ffenestri, drysau ac ystafelloedd gwydr gydag offer llaw ac offer pŵer; mesur y gofod(au) ar gyfer y ffenestri neu'r drysau newydd; gosod yr unedau yn eu lle, gan sicrhau eu bod yn wastad a diogel; selio'r ffitiadau er mwyn sicrhau eu bod yn ddiddos a glanhau deunyddiau sy'n weddill ac atgyweirio unrhyw ddifrod i waith pren neu waith plastr dan do.

Cipolwg

  Rhan Amser

  16 mis

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen


Bydd dysgwyr yn cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cysylltiedig â Gwydr, Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gosod Ffenestri ynghyd â Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth a Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso rhif a chyfathrebu.

Caiff dysgwyr sydd â gradd G TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth) eu heithrio rhag ymgymryd ag unedau Sgiliau Hanfodol.


Dilyniant a Chyflogaeth


Dylai'r rheiny sydd am ennill arbenigedd ychwanegol yn eu crefft, ac sydd yn ceisio ennill cymhwysedd mewn gweithgareddau goruchwylio a rheolaethol, fynd ymlaen i Lefel 3.

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau trwy arsylwi tasgau ymarferol yn y gweithle a gofyn cwestiynau seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau digidol.

Cynnwys y Rhaglen


Asesir ystod o unedau gorfodol a dewisol yn y gweithle ynghyd â chwestiynau gwybodaeth diwedd uned a fydd yn ysgrifenedig a hefyd yn cael eu hateb ar lwyfan digidol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.