Prentisiaeth Uwch - Prentis Uwch mewn Gwasanaethau Cyfreithiol Lefel 5

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol a gynlluniwyd i ddatblygu’r sgiliau a’r priodoleddau hanfodol sydd eu hangen i fod yn weithiwr proffesiynol paragyfreithiol uwch llwyddiannus. Mae’n cyflwyno gwybodaeth gyfreithiol hollbwysig ar draws gwahanol feysydd ymarfer cyfreithiol.

Bydd prentisiaid sy’n cofrestru ar brentisiaeth Lefel 5 mewn Gwasanaethau Cyfreithiol yn astudio cam Uwch CPQ.

Cipolwg

  Rhan Amser

  24 mis

  UWTSD

Nodweddion y Rhaglen


Bydd prentisiaid sy’n cofrestru ar brentisiaeth Lefel 5 mewn Gwasanaethau Cyfreithiol yn astudio cam Uwch CPQ.

Hyd: 24 mis

Dulliau astudio: Addysgu ar-lein, hyfforddi, a datblygiad yn y gweithle

Cymwysterau a enillir: Cam Sylfaen CPQ CILEX

Sgiliau Hanfodol Cymru; Cyfathrebu lefel 2, Cymhwyso rhif lefel 2 a

Llythrennedd Digidol lefel 2


Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau’r cam hwn, gall prentisiaid uwch ddewis parhau i weithredu fel Gweithwyr Paragyfreithiol Uwch wrth eu gwaith neu barhau i symud ymlaen i’n Gradd LLB yn y Gyfraith ac Ymarfer newydd PCYDDS neu’r cymhwyster proffesiynol Cyfreithiwr CPQ CILEX.

Asesu'r Rhaglen


Aseiniadau, arholiadau a pherfformiad cymwys.

Cynnwys y Rhaglen


Mae ein prentisiaeth 24 mis yn rhoi i chi’r wybodaeth, y profiad a’r cymhwyster sydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa fel gweithiwr paragyfreithiol uwch. 

  • Cam Uwch Datrys Anghydfodau
  • Cam Uwch Cyfraith Trosedd ac Ymarfer
  • Cam Uwch Eiddo a Thrawsgludo
  • Cam Uwch Sgiliau Proffesiynol a Chyfreithiol
  • Cam Uwch Teulu/Ewyllysiau/Busnes a Chyflogaeth
  • Profiad Proffesiynol

Costau Ychwanegol


Os ydych yn gymwys, mae prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae ffioedd aelodaeth broffesiynol yn berthnasol ac yn cael eu talu'n flynyddol gan y prentis.

Gofynion Mynediad


Rhaid i bob prentis fod yn gyflogedig ac yn cael ei gefnogi a'i gymeradwyo'n llawn gan y cyflogwr.

Ar fynediad, os nad yw ymgeiswyr yn meddu ar raddau TGAU A-C (neu gyfwerth â hynny), bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau Cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

Mae prentisiaethau’n addas ar gyfer gweithwyr cyflogedig newydd a phresennol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.