Prentisiaeth Uwch - Rheolaeth Adeiladu neu Syrfeo Meintiau Lefel 5

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r Diwydiant Adeiladu yn parhau i gynnig cyflogaeth werth chweil a pharhaus yn y DU a thramor, o godi tai i brosiectau seilwaith a chyfalaf mawr, i gyd yn cael eu cyflawni gyda chefnogaeth dulliau cynaliadwy, ac ethos o ofal cymunedol ac amgylcheddol.

Cipolwg

  Rhan Amser

  36 mis

  UWTSD - Campws Abertawe

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r prentisiaethau Rheolaeth Adeiladu / Syrfeo Meintiau yn cynnig  dealltwriaeth i fyfyrwyr o dechnegau dylunio, methodoleg a gweithrediad prosiectau o’r dechreuad i’r amser pan y’u trosglwyddir i Gleient, gan dynnu ar astudiaethau achos y DU a rhai byd-eang er mwyn adeiladu gwybodaeth o ran defnydd ymarferol a sgiliau proffesiynol ar gyfer cyflogaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y rhaglen hon yn bodloni gofynion y diwydiant, ac wrth wneud hynny’n darparu profiad dysgu galwedigaethol cadarn sy’n heriol yn ddeallusol sy’n gysylltiedig â diwydiant a chyrff proffesiynol, gofyniad sy’n diwallu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. 

At hynny, mae tîm y rhaglen wedi datblygu nodau’r cwrs er mwyn gwella datblygiad cymhwysedd technegol a hyfforddiant ar lefel sy’n gallu bodloni gofynion presennol y diwydiant am reolwyr canol.  

Mae deilliannau modiwlau’n mynd i'r afael â phryderon megis cynaladwyedd, effeithlonrwydd ynni, rheoli cyfleusterau ynghyd â deilliannau mwy cyfarwydd fel damcaniaethau rheoli, llythrennedd, datrys problemau ac anghenion cleientiaid. Yn ychwanegol at y rhain mae amrywiaeth o sgiliau lefel uwch sydd wedi'u cynllunio i integreiddio â deilliannau’r modiwlau.    

Asesu'r Rhaglen


  • NVQ - Portffolio o dystiolaeth
  • Diploma Cenedlaethol Uwch - Arholiad ysgrifenedig, Tasgau gosod/Asesiad Synoptig
  • Sgiliau hanfodol - Asesiadau ar-lein/yn y ganolfan

Cynnwys y Rhaglen


Diploma Cenedlaethol Uwch - Rheolaeth Adeiladu neu Syrfeo Meintiau

Diploma NVQ Lefel 5 Edexcel mewn Rheolaeth Adeiladu (Cynaladwyedd)

Sgiliau Hanfodol

Cymhwyso rhif Lefel 2 a Chyfathrebu Lefel 2

Costau Ychwanegol


Os ydych yn gymwys, mae prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu hariannu’n llawn.

Gofynion Mynediad


Rhaid i bob prentis fod yn gyflogedig ac yn cael ei gefnogi a’i gymeradwyo’n llawn gan y cyflogwr.  Rhaid iddo feddu ar gymhwyster Lefel 3 perthnasol ac yn ddelfrydol meddu ar raddau C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau Cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

Mae prentisiaethau’n addas ar gyfer gweithwyr cyflogedig newydd a phresennol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.