Prentisiaeth Sylfaen - Ffabrigo a Weldio

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 22 Mis

  • Campws y Graig

Mae’r Brentisiaeth Sylfaen Peirianneg mewn Ffabrigo a Weldio. Mae’n rhaglen dysgu seiliedig ar waith ar lefel dau lle mae'r dysgwr yn “ennill cyflog wrth ddysgu”. Bydd y Prentis Sylfaen yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth, gan gael ei ryddhau am ddiwrnod i fynychu’r coleg.

Nodweddion y Rhaglen

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr a fydd yn ymweld â’r gweithle yn rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau. Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr a’r tîm addysgu i sicrhau bod cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y graddfeydd amser cytunedig. Bydd y prentis yn dilyn NVQ yn y gweithle a fydd yn cael ei asesu gan yr Ymgynghorydd Hyfforddi / Aseswr.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma NVQ Lefel 2 mewn Ffabrigo a Weldio
  • Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg (yn y coleg)
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif lefel 1*
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu lefel 1*
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Llythrennedd Digidol lefel 1

* Mae cymwysterau procsi ar gael ar gyfer y rheiny sydd â gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Prentisiaid Sylfaen eisoes yn gyflogedig a gallent symud ymlaen i’r rhaglen brentisiaeth lefel 3. 

Dull asesu

Caiff y rhaglen ei hasesu’n barhaol drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau ymarferol a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar o leiaf pedwar TGAU gradd C neu uwch sy’n cynnwys Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.