Learndirect.

LearndirectBeth yw learndirect?

P'un a hoffech wella eich sgiliau cyflogadwyedd, neu gwblhau cwrs TG, mae gennym ystod o gyrsiau ar-lein hyblyg ar gyfer eich holl anghenion. Cyn i chi ddechrau, byddwn yn cael gwybod pam eich bod am ddysgu ac yn awgrymu pa rai o'n cyrsiau sydd orau i chi. Ceir mynediad i’r holl gyrsiau learndirect o’r rhyngrwyd.

Mae Coleg Sir Gâr yn gweithio gyda learndirect i annog pobl i ddysgu sgiliau newydd at ddibenion gwaith a hamdden trwy gyfrwng y Rhyngrwyd. Trwy bortffolio learndirect o dros 500 o gyrsiau ar-lein, mae mwy na 40,000 o bobl yng Nghymru wedi defnyddio'r gwasanaeth i ennill sgiliau newydd. Trwy ddefnyddio technoleg heddiw i gyflwyno dysgu trwy'r rhyngrwyd, mae learndirect yn dymchwel y rhwystrau y mae llawer o bobl yn eu hwynebu sy'n eu hatal rhag dysgu: diffyg amser, diffyg arian a chael amser o gwmpas teulu ac ymrwymiadau eraill. Trwy ddysgu ar-lein gyda learndirect, gall pobl ddysgu ar amser, mewn lle ac ar gyflymder sy'n gyfleus iddynt hwy.

Gall y coleg gynnig cannoedd o gyrsiau, a'r rhai mwyaf poblogaidd yw cyfrifiadura, sgiliau bywyd a chyflogadwyedd. Darperir ar gyfer myfyrwyr o bob lefel a chaiff pob cwrs ei rannu'n ddarnau bach er mwyn ei gwneud yn haws i bobl ddysgu ar eu cyflymder eu hunain.

learndirect mewn lleoliadau yn Sir Gaerfyrddin

Mae ein lleoliadau yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe yn darparu mynediad AM DDIM i’r rhyngrwyd a dim ond £15 yw’r gost i gofrestru ar lawer o’r cyrsiau learndirect, beth sy’n eich rhwystro...

 ARC Portmead, (Abertawe)

Llyfrgell Rhydaman (Sir Gaerfyrddin)

Llyfrgell Caerfyrddin (Sir Gaerfyrddin)

Llyfrgell Gorseinon (Abertawe)

Canolfan Addysg Oedolion Glanaman (Sir Gaerfyrddin)

YMCA Llanymddyfri (Sir Gaerfyrddin)

Llyfrgell Llanelli (Sir Gaerfyrddin)

JCP Treforys (Abertawe)

Cymunedau yn Gyntaf Pantyffynnon (Sir Gaerfyrddin)

Llyfrgell Townhill (Abertawe)

Yr Hwb, Llanelli (Sir Gaerfyrddin)

 

Cyrsiau mwyaf poblogaidd y llynedd oedd TG Bob Dydd, Cyflwyno Cyfrifiaduron a Chyfathrebu Electronig, ac roedd pob un ohonynt wedi'u cynllunio i helpu myfyrwyr a fyddai'n hoffi datblygu diddordeb mewn defnyddio cyfrifiadur i gael mynediad i'r Rhyngrwyd, defnyddio e-bost ac ysgrifennu llythyrau. Weithiau, mae myfyrwyr eisiau datblygu eu gwybodaeth o gyfrifiaduron i'w helpu yn eu gwaith, ond yn aml maent am ddal i fyny gyda'r dechnoleg er mwyn gallu cysylltu â theulu a ffrindiau yn haws.

Maes arall sydd o ddiddordeb mawr i fyfyrwyr yw Cyflogadwyedd; mae'r cyrsiau hyn yn ddelfrydol os ydych ar hyn o bryd yn chwilio am waith neu'n meddwl ei bod hi'n amser i chi newid gyrfa. Gallwch ddysgu sgiliau ymarferol newydd mewn ysgrifennu eich CV a gwneud yr argraff dda gyntaf yna mewn cyfweliadau. Gallwch gael mynediad i gyrsiau learndirect o'ch cartref, o'r coleg neu o'ch llyfrgell leol.

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth am wahanol gyrsiau ewch i wefan learndirect ar www.learndirect.co.uk neu cysylltwch â Karen Thomas on 01554 748078 neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.