Ffon: 01554 748179

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen llawn amser hon yn darparu llwybr dysgu mynediad i gynnal a chadw cerbydau ysgafn a rolau eraill sydd ar gael yn y diwydiant gwerthu ceir.  Mae'r rhaglen hon yn defnyddio cymwysterau sy’n ennyn diddordeb ac sy'n ysgogi ac sy'n cyfuno sgiliau a gwybodaeth.

 

Yn ystod y rhaglen bydd dysgwyr yn dysgu i gynnal a chadw ac atgyweirio gwahanol fathau o gerbydau (ceir, faniau ac ati), gosod ac ailosod rhannau a theiars, a gweithio ar gerbydau hybrid yn ddiogel.

Rhaglen Nodweddion

Fel dysgwr llawn amser, disgwylir i chi fynychu’r coleg am 3 diwrnod yr wythnos ar gyfer sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol. 

 

Crynodeb o’r nodweddion;

 

 

  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol mewn ystod eang o dechnolegau cerbydau.

 

  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol sy'n rhoi'r theori tu ôl i'r tasgau ymarferol a wneir.

 

Ymweliadau â gwerthwyr masnachfraint lleol, sioeau a gweithgynhyrchwyr

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai’r dilyniant o'r rhaglen hon yn symud ymlaen i lefel dau, gan weithio tuag at ddod yn dechnegydd modurol cymwys llawn.

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Caiff unedau eu hasesu’n ymarferol yn y gweithdy trwy arsylwi arferion gwaith a thrwy brofion ysgrifenedig ac ar-lein ar gyfer y wybodaeth theori.

Gofynion Mynediad

  • Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus

 

  • Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld

 

  • Bydd yn rhaid i chi wneud prawf diagnostig ar eich sgiliau llythrennedd a rhifedd

 

  • Sgiliau ymarferol, trefniadol a chymdeithasol

 

  • Safon uchel o ddeheurwydd a chydsymudiad

 

  • Pynciau TGAU gradd F ac uwch
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY