Ffon: 01554 748179

Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs yn darparu rhaglen astudio y gellir ei chyflawni o fewn blwyddyn. 

Mae'n annog dilyniant i'r dysgwyr hynny sydd eisoes wedi cwblhau cwrs Lefel 2 Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur yn flaenorol.

Mae'r cwrs yn darparu'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb brwd yn y sector Modurol sy'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch, naill ai ar lefel Addysg Uwch neu radd.  Mae'n cwmpasu sylfaen eang o beirianneg fodurol ac, er ei fod yn seiliedig ar waith ymarferol, mae’n canolbwyntio ar y theori tu ôl i'r technolegau diagnostig sy'n gysylltiedig â'r diwydiant modurol

Rhaglen Nodweddion

Dilyniant o fewn addysg i baratoi'r dysgwr ar gyfer y cam nesaf i Addysg Uwch   

Paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y sector galwedigaethol priodol.

Hyfforddiant ymarferol a damcaniaethol yn y maes Modurol a'r defnydd o gyfarpar cysylltiedig.

Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.  

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r diploma Lefel 3 yn llwyddiannus yn caniatáu dysgwyr i symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch a gradd mewn pynciau cysylltiedig. 

Mae yna hefyd y posibilrwydd o symud ymlaen i'r rhaglen Prentisiaeth Fodurol, sy'n caniatáu i'r dysgwr ennill cymhwysedd pellach o fewn y diwydiant modurol.

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Seilir yr asesu ar aseiniadau, tasgau ymarferol, portffolio o dystiolaeth a hefyd cofnodion o Holi ac Ateb

Gofynion Mynediad

Pump TGAU A* - D (yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU (A* - D) naill ai mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY