Ffon: 01554 748179

Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn galluogi dysgwyr i ennill cymhwyster galwedigaethol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn.  Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi eu cyfarparu â’r offer a'r cyfarpar diweddaraf, a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Nod y rhaglen yw rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i ddysgwyr, gyda phwyslais ar ddatblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.   Mae'r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr. Caiff Tiwtor Personol ei neilltuo i ddysgwyr, a fydd yn cefnogi dysgwyr â'u cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol, trwy gydol y rhaglen

Rhaglen Nodweddion

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn yng Ngholeg Ceredigion. Fel arall, gallai llwyddiant ar y cwrs ddarparu llwybr at brentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant modurol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cyfradd lwyddiant y rhaglen yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae'n darparu dilyniant naill ai i  raglen Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur neu raglen Brentisiaeth Sylfaen.

Mae gan ddysgwyr sydd â'r rhagofynion angenrheidiol yr opsiwn i drosglwyddo i Brentisiaeth Sylfaen, tra eu bod ar y rhaglen, os dymunant wneud hynny. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y wybodaeth bynciol a'r setiau sgiliau cerbydau modur canlynol:

  • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda
  • Cefnogi rolau swyddi
  • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur
  • Cynnal a chadw arferol
  • Unedau a chydrannau injan
  • Unedau a chydrannau trydanol   
  • Unedau a chydrannau siasi     
  • Unedau a chydrannau llinell yriant 

Yn ogystal â'r unedau uchod, bydd dysgwyr yn gweithio tuag at y cymwysterau canlynol:

  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Dull Asesu

Asesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy: asesiadau amlddewis ar-lein; asesiadau ysgrifenedig; ac arsylwi tasgau ymarferol 

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr gael TGAU gradd A * - C mewn Saesneg Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth Gyffredinol neu gymhwyster Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur.  Bydd ymgeiswyr hyn, heb gymwysterau ffurfiol, yn cael eu hystyried.

Oherwydd y gwaith ymarferol a wneir fel rhan o'r rhaglen, dylai fod gan ymgeiswyr iechyd corfforol da a deheurwydd rhesymol.    

Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i ganfod eu haddasrwydd, ar gyfer y rhaglen.  

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY