Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenCynlluniwyd y diploma IMI Lefel 1 fel cwrs llawn amser gyda'r nod o symud ymlaen i lefel 2 neu i brentisiaeth lawn. Mae'r cwrs yn cynnig cymysgedd o ddysg theoretig ac ymarferol sy'n anelu at ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y diwydiant cerbydau modur.


Nodweddion y Rhaglen  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol 
  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol gan roi'r theori y tu ôl i'r tasgau ymarferol sy'n cael eu cwblhau 
  • Hyfforddiant hanfodol i symud ymlaen i lefel 2 a/neu brentisiaeth lefel 2

Dilyniant a ChyflogaethGallai cwblhau'r Diploma IMI lefel 1 yn llwyddiannus arwain at lefel 2 llawn amser a/neu brentisiaeth lawn.


Cynnwys y RhaglenGweithio'n Ddiogel ac yn Effeithiol; Sgiliau Sylfaen; Adeiladu a Chynnal a Chadw Cerbydau; Egwyddorion Gweithredu Teiars, Brêcs, Systemau Llywio a Hongiad; Technoleg Injanau; Egwyddorion Gweithredu a Chynnal a Chadw Systemau Trawsyrru; Egwyddorion Gweithredu a Chynnal a Chadw Systemau Trydanol ac Electronig.

Sgiliau Hanfodol Cymru Rhifedd a Llythrennedd.


Asesu'r RhaglenCaiff y cwrs ei asesu'n barhaus drwy gyfuniad o aseiniadau ysgrifenedig a dau arholiad ynghyd â phrofion seiliedig ar sgiliau ymarferol.


Gofynion y RhaglenFel rheol myfyrwyr 16-19 oed ac mae dangos brwdfrydedd am y diwydiant cerbydau modur yn hanfodol. Caiff pob myfyriwr gyfweliad a byddant yn cael prawf mynediad neu TGAU Saesneg a Mathemateg graddau A-G.