Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs yn darparu rhaglen astudio y gellir ei chyflawni o fewn blwyddyn. 

Mae'n annog dilyniant i'r dysgwyr hynny sydd eisoes wedi cwblhau cwrs Lefel 2 Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur yn flaenorol.

Mae'r cwrs yn darparu'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb brwd yn y sector Modurol sy'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch, naill ai ar lefel Addysg Uwch neu radd.  Mae'n cwmpasu sylfaen eang o beirianneg fodurol ac, er ei fod yn seiliedig ar waith ymarferol, mae’n canolbwyntio ar y theori tu ôl i'r technolegau diagnostig sy'n gysylltiedig â'r diwydiant modurol


Nodweddion y RhaglenDilyniant o fewn addysg i baratoi'r dysgwr ar gyfer y cam nesaf i Addysg Uwch   

Paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y sector galwedigaethol priodol.

Hyfforddiant ymarferol a damcaniaethol yn y maes Modurol a'r defnydd o gyfarpar cysylltiedig.

Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.  


Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau'r diploma Lefel 3 yn llwyddiannus yn caniatáu dysgwyr i symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch a gradd mewn pynciau cysylltiedig. 

Mae yna hefyd y posibilrwydd o symud ymlaen i'r rhaglen Prentisiaeth Fodurol, sy'n caniatáu i'r dysgwr ennill cymhwysedd pellach o fewn y diwydiant modurol.


Asesu'r RhaglenSeilir yr asesu ar aseiniadau, tasgau ymarferol, portffolio o dystiolaeth a hefyd cofnodion o Holi ac Ateb


Gofynion y RhaglenPump TGAU A* - D (yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU (A* - D) naill ai mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.