Ffon: 01554 748179

TGAU mewn Saesneg Iaith


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae TGAU Saesneg Iaith yn gwrs astudio eang, cydlynol a buddiol, sydd yn datblygu sgiliau allweddol y dysgwyr ym meysydd darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd disgwyl i ddysgwyr ddarllen, trafod ac ysgrifennu ymatebion i ystod o destunau darllen, gan gynnwys testunau ffuglen a thestunau ffeithiol.
  • Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu sgiliau ysgrifennu i ysgrifennu ystod o destunau ffuglen a thestunau ffeithiol. Mae sillafu, atalnodi a gramadeg yn rhan fawr o'r cwrs hwn a bydd yn datblygu sgiliau SPaG yn helaeth.
  • Bydd sgiliau llafaredd hefyd yn cael eu datblygu a chefnogir ymgeiswyr wrth iddynt baratoi ar gyfer cyflwyniad unigol a thrafodaeth grwp.

Dilyniant a Chyflogaeth

Dylai dilyn cwrs TGAU Saesneg Iaith baratoi dysgwyr i wneud dewisiadau deallus am gyfleoedd dysgu pellach ac opsiynau gyrfaol; ac i ddefnyddio iaith a chymryd rhan yn effeithiol yn y gymdeithas ac ym myd gwaith.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu yn cael eu cydnabod yn TGAU Saesneg Iaith.  Bydd dysgwyr yn datblygu eu gallu i ddefnyddio Saesneg fel dinasyddion gweithredol a gwybodus a byddant yn gallu siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu'n rhugl, yn briodol, yn effeithiol ac yn feirniadol - ar gyfer ystod eang o ddibenion personol, swyddogaethol a chymdeithasol. Disgwylir i ddysgwyr ymateb i amrywiaeth eang o destunau ysgrifenedig, gan gynnwys testunau heriol a deinamig.

Dull Asesu

Mae'r cymhwyster yn cynnwys dwy uned asesiad allanol sydd wedi'u pwysoli'n gyfartal, ac un uned asesiad mewnol. Mae'r ddwy uned asesiad allanol yn profi sgiliau Darllen ac Ysgrifennu, tra bo’r uned asesiad mewnol yn profi sgiliau Llafaredd.

Gofynion Mynediad

Cwrs paratoadol TGAU Saesneg Iaith (cymhwyster Agored Cymru - cwrs blwyddyn) - TGAU Saesneg Iaith gradd E neu uwch.

TGAU Saesneg Iaith (cwrs blwyddyn) - TGAU Saesneg Iaith gradd D neu uwch.

Gall dysgwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir uchod gofrestru ar ôl cwblhau prawf mynediad y cwrs yn llwyddiannus.  

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY