Ffon: 01554 748179

TGAU Mathemateg


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Er mwyn i Fathemateg fod yn ddefnyddiol, rhaid i ddysgwyr gael y sgiliau a'r hyder i gymhwyso, cyfuno ac addasu eu gwybodaeth fathemategol i sefyllfaoedd newydd yn eu bywyd a'u gwaith.  Mae angen y gallu arnynt i nodi a deall y rôl mae Mathemateg yn ei chwarae yn y byd a defnyddio Mathemateg mewn ffyrdd sy’n eu galluogi i weithredu fel dinasyddion effeithiol er lles iddynt yn eu bywyd a’u gwaith.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae mathemateg yn darparu tystiolaeth o addysg gyffredinol dda.
  • Asesir trwy arholiad allanol yn unig.
  • Mae angen agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad cryf gan mai dim ond tua 30 wythnos yw'r amser addysgu go iawn.
  • Dysgir y cwrs trwy ddulliau traddodiadol a modern.

Dilyniant a Chyflogaeth

Er mwyn i Fathemateg fod yn ddefnyddiol, rhaid i ddysgwyr gael y sgiliau a'r hyder i gymhwyso, cyfuno ac addasu eu gwybodaeth fathemategol i sefyllfaoedd newydd yn eu bywyd a'u gwaith.  Mae angen y gallu arnynt i nodi a deall y rôl mae Mathemateg yn ei chwarae yn y byd a defnyddio Mathemateg mewn ffyrdd sy’n eu galluogi i weithredu fel dinasyddion effeithiol er lles iddynt yn eu bywyd a’u gwaith.

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Asesu'r Rhaglen

Papur 1 (Heb gyfrifiannell) - Papur Ysgrifenedig             Hyd: Haen Ganolradd - 1 awr 45 munud; Haen Uwch - 1 awr 45 munud

Papur 2 (Cyfrifiannell) - Papur Ysgrifenedig                   Hyd: Haen Ganolradd - 1 awr 45 munud; Haen Uwch - 1 awr 45 munud

Bydd y papurau ysgrifenedig ar gyfer pob haen yn cynnwys nifer o gwestiynau byr a hirach, strwythuredig ac anstrwythuredig y gellir eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys manyleb y pwnc. Bydd nifer o gwestiynau yn asesu dealltwriaeth yr ymgeiswyr o fwy nag un testun o gynnwys y pwnc.

Gofynion Mynediad

Haen Ganolradd 1 Flwyddyn - TGAU Mathemateg gradd D neu uwch.

Haen Uwch 1 Flwyddyn - TGAU Mathemateg gradd C neu uwch.

 

Agored/TGAU 2 Flynedd - TGAU Mathemateg E neu uwch.

 

Mae prawf mynediad ar gael i fyfyrwyr nad oes ganddynt dystiolaeth o gymwysterau blaenorol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY