Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TGAU mewn Saesneg Iaith

Disgrifiad o'r RhaglenMae TGAU Saesneg Iaith yn gwrs astudio eang, cydlynol a buddiol, sydd yn datblygu sgiliau allweddol y dysgwyr ym meysydd darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd disgwyl i ddysgwyr ddarllen, trafod ac ysgrifennu ymatebion i ystod o destunau darllen, gan gynnwys testunau ffuglen a thestunau ffeithiol.
  • Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu sgiliau ysgrifennu i ysgrifennu ystod o destunau ffuglen a thestunau ffeithiol. Mae sillafu, atalnodi a gramadeg yn rhan fawr o'r cwrs hwn a bydd yn datblygu sgiliau SPaG yn helaeth.
  • Bydd sgiliau llafaredd hefyd yn cael eu datblygu a chefnogir ymgeiswyr wrth iddynt baratoi ar gyfer cyflwyniad unigol a thrafodaeth grwp.

Dilyniant a ChyflogaethDylai dilyn cwrs TGAU Saesneg Iaith baratoi dysgwyr i wneud dewisiadau deallus am gyfleoedd dysgu pellach ac opsiynau gyrfaol; ac i ddefnyddio iaith a chymryd rhan yn effeithiol yn y gymdeithas ac ym myd gwaith.


Cynnwys y RhaglenBydd sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu yn cael eu cydnabod yn TGAU Saesneg Iaith.  Bydd dysgwyr yn datblygu eu gallu i ddefnyddio Saesneg fel dinasyddion gweithredol a gwybodus a byddant yn gallu siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu'n rhugl, yn briodol, yn effeithiol ac yn feirniadol - ar gyfer ystod eang o ddibenion personol, swyddogaethol a chymdeithasol. Disgwylir i ddysgwyr ymateb i amrywiaeth eang o destunau ysgrifenedig, gan gynnwys testunau heriol a deinamig.


Asesu'r RhaglenMae'r cymhwyster yn cynnwys dwy uned asesiad allanol sydd wedi'u pwysoli'n gyfartal, ac un uned asesiad mewnol. Mae'r ddwy uned asesiad allanol yn profi sgiliau Darllen ac Ysgrifennu, tra bo’r uned asesiad mewnol yn profi sgiliau Llafaredd.


Gofynion y RhaglenCwrs paratoadol TGAU Saesneg Iaith (cymhwyster Agored Cymru - cwrs blwyddyn) - TGAU Saesneg Iaith gradd E neu uwch.

TGAU Saesneg Iaith (cwrs blwyddyn) - TGAU Saesneg Iaith gradd D neu uwch.

Gall dysgwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir uchod gofrestru ar ôl cwblhau prawf mynediad y cwrs yn llwyddiannus.