Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TGAU Mathemateg

Disgrifiad o'r RhaglenEr mwyn i Fathemateg fod yn ddefnyddiol, rhaid i ddysgwyr gael y sgiliau a'r hyder i gymhwyso, cyfuno ac addasu eu gwybodaeth fathemategol i sefyllfaoedd newydd yn eu bywyd a'u gwaith.  Mae angen y gallu arnynt i nodi a deall y rôl mae Mathemateg yn ei chwarae yn y byd a defnyddio Mathemateg mewn ffyrdd sy’n eu galluogi i weithredu fel dinasyddion effeithiol er lles iddynt yn eu bywyd a’u gwaith.


Nodweddion y Rhaglen  • Mae mathemateg yn darparu tystiolaeth o addysg gyffredinol dda.
  • Asesir trwy arholiad allanol yn unig.
  • Mae angen agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad cryf gan mai dim ond tua 30 wythnos yw'r amser addysgu go iawn.
  • Dysgir y cwrs trwy ddulliau traddodiadol a modern.

Dilyniant a ChyflogaethEr mwyn i Fathemateg fod yn ddefnyddiol, rhaid i ddysgwyr gael y sgiliau a'r hyder i gymhwyso, cyfuno ac addasu eu gwybodaeth fathemategol i sefyllfaoedd newydd yn eu bywyd a'u gwaith.  Mae angen y gallu arnynt i nodi a deall y rôl mae Mathemateg yn ei chwarae yn y byd a defnyddio Mathemateg mewn ffyrdd sy’n eu galluogi i weithredu fel dinasyddion effeithiol er lles iddynt yn eu bywyd a’u gwaith.


Asesu'r RhaglenAsesu'r Rhaglen

Papur 1 (Heb gyfrifiannell) - Papur Ysgrifenedig             Hyd: Haen Ganolradd - 1 awr 45 munud; Haen Uwch - 1 awr 45 munud

Papur 2 (Cyfrifiannell) - Papur Ysgrifenedig                   Hyd: Haen Ganolradd - 1 awr 45 munud; Haen Uwch - 1 awr 45 munud

Bydd y papurau ysgrifenedig ar gyfer pob haen yn cynnwys nifer o gwestiynau byr a hirach, strwythuredig ac anstrwythuredig y gellir eu gosod ar unrhyw ran o gynnwys manyleb y pwnc. Bydd nifer o gwestiynau yn asesu dealltwriaeth yr ymgeiswyr o fwy nag un testun o gynnwys y pwnc.


Gofynion y RhaglenHaen Ganolradd 1 Flwyddyn - TGAU Mathemateg gradd D neu uwch.

Haen Uwch 1 Flwyddyn - TGAU Mathemateg gradd C neu uwch.

 

Agored/TGAU 2 Flynedd - TGAU Mathemateg E neu uwch.

 

Mae prawf mynediad ar gael i fyfyrwyr nad oes ganddynt dystiolaeth o gymwysterau blaenorol.