Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Designer

Dysgu Cyfunol  – Y Gorau O Ddau Fyd

Rhagarweiniad

Mae ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws yn gyrsiau dysgu cyfunol – cymysgedd o astudio ar-lein a gwersi wyneb yn wyneb gyda thiwtor coleg.  I bobl â bywydau prysur mae hon yn ffordd wych o astudio, ac mae myfyrwyr sy'n cwblhau ein harolygon yn dweud wrthym fod dull o ddysgu cyfunol yn eu helpu i ennill eu cymhwyster.

Ar-lein ac ar y Campws - dysgu cyfunol

Mae cyrsiau gwobrwyedig Mindful Education wedi'u cynllunio i wneud addysg broffesiynol yn haws i ddysgwyr, gan ddarparu profiad dysgu sy'n gymhellol, yn reddfol ac yn ddiddorol.

Gyda chwrs Ar-lein ac Ar y Campws gallwch gyfuno buddion dysgu ar-lein â bod yn rhan o ddosbarth sy'n cyfarfod yn rheolaidd â thiwtor coleg.

  • Dysgu ar-lein trwy wersi a ddarperir gan academyddion sy'n arbenigwyr pwnc
  • Darlithoedd fideo o ansawdd uchel sy'n defnyddio graffeg symudol i ddod â chysyniadau'n fyw
  • Mae ymarferion rhyngweithiol yn creu profiad dysgu cyfoethog a diddorol
  • Astudiwch o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a bywyd
  • Cewch fynediad i wersi ar ffôn symudol, tabled neu fwrdd gwaith a gallwch edrych eto ar wersi pan fo angen
  • Mae bod yn rhan o ddosbarth yn eich helpu i’ch cadw chi’n frwdfrydig ac ar y trywydd iawn.

Mae cyfraddau cyflawniad ar gyfer cyrsiau Mindful Education yn rhagorol; Mae 80% o ddysgwyr Mindful Education sy'n cwblhau eu cymhwyster yn ennill gradd teilyngdod neu ragoriaeth.

Slide 3
Laura Wise
Myfyrwraig AAT Ar-lein ac Ar y Campws

“Wrth ymgymryd â newid gyrfa a symud i faes cyllid, mae cael yr opsiwn o ddysgu cyfunol wedi bod yn amhrisiadwy. Mae'r cwrs Mindful yn hawdd iawn ei ddefnyddio, rwy'n hoffi gallu gwe-lywio'n ôl trwy fideos i adolygu a gallu gweithio unrhyw bryd i gyd-fynd ag ymrwymiadau gwaith a theulu. Mae'r fideos yn gynhwysfawr. Diolch i ba mor hawdd yw ei ddefnyddio a gwybodaeth helaeth ar lwyfan Mindful, llwyddais yn fy AAT Lefel 2 gyda rhagoriaeth o 98% ac mae fy nau arholiad cyntaf ar Lefel 3 wedi bod yn 95% a 96% hefyd. Diolch!

Ein Cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws

Tystysgrif Lefel 2 AAT mewn Cadw Cyfrifon (Ar-lein ac Ar y Campws)

Mae’r cwrs AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) hwn yn gymhwyster cadw cyfrifon lefel mynediad, sy’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n edrych am gyflwyniad i egwyddorion a sgiliau sylfaenol cadw cyfrifon.  

Tystysgrif Lefel 2 AAT mewn Cyfrifyddu (Ar-lein ac Ar y Campws)

Mae’r cwrs AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) hwn yn gymhwyster cyfrifyddu lefel mynediad, sy’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n edrych am gyflwyniad i egwyddorion a sgiliau sylfaenol cyfrifyddu.

Cyflwynir y cwrs hyblyg hwn mewn partneriaeth â , ac mae’n cyfuno dysgu ar-lein gyda gwersi wyneb-yn-wyneb yn yr ystafell ddosbarth.  

Prentisiaeth AAT Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)

Mae'r fframwaith hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y proffesiwn cyfrifeg. Mae prentisiaeth sylfaen yn rhaglen dysgu seiliedig ar waith ar lefel dau lle mae'r dysgwr yn ennill cyflog wrth ddysgu. Bydd y prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth cenedlaethol.