Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ysgoloriaethau Llysgennad.

Fel myfyriwr y flwyddyn gyntaf yn astudio ar raglen Lefel 3, efallai eich bod am wneud cais i fod yn rhan o raglen Ysgoloriaeth Llysgennad y Coleg.

Os ydych chi’n gyfathrebwr hyderus ac mae gennych chi brofiad o gefnogi eraill, neu os ydych chi wedi cyfrannu at fywyd cymunedol yn yr ysgol yn flaenorol, gall hyn fod yn gyfle ardderchog i chi ddatblygu eich sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu ymhellach. Hefyd bydd dal swydd Llysgennad Myfyrwyr yn profi’n fanteisiol pan fyddwch yn cyflwyno ceisiadau ar gyfer y brifysgol neu gyflogaeth.

Fel Llysgennad Myfyrwyr, byddwn ni’n eich talu i gefnogi adeg digwyddiadau megis Nosweithiau Agored, Wythnosau Agored Rhithiol ac ymweliadau ag ysgolion, yn ogystal â chroesawu ymwelwyr pwysig i’r Coleg.

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig 60 o ysgoloriaethau bob blwyddyn. Mae yna broses ymgeisio a chyfweld yn ogystal â diwrnod hyfforddi ar ddechrau’r rhaglen.

I gael mwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Llysgennad, gweler y PDF isod ac ewch ati i lenwi’r ffurflen gais:

Llyfryn ysgoloriaethau llysgennad >>

 

 

Ffurflen Ymgeisio am ysgoloriaeth Coleg Sir Gar ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gwrs newydd

Powered by BreezingForms