Ffon: 01554 748179

Gofal Plant L2


Corff Dyfarnu:

CACHE

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs Lefel 2 yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch gofal plant ac addysg i alluogi unigolion i weithio mewn rôl dan oruchwyliaeth mewn amrywiaeth o leoliadau gofal plant. Mae'n rhaglen ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd wedi cyflawni 4 TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Lefel 1 priodol. Mae'n ofynnol i'r myfyrwyr fynychu'r coleg a hyfforddiant ymarferol ar leoliad am yn ail wythnos drwy gydol y flwyddyn. Caiff Bagloriaeth Cymru hefyd ei hastudio fel rhan o'r rhaglen hon.

Rhaglen Nodweddion

  • Cwrs blwyddyn o hyd a gydnabyddir yn genedlaethol
  • Amgylchedd dysgu cefnogol, symbylol a myfyriwr-ganolog
  • Caiff Bagloriaeth Cymru ei hastudio fel rhan o'r brif raglen
  • 280 awr o hyfforddiant ymarferol ar leoliad
  • Dilyniant posibl o'r cwrs i gymhwyster Lefel 3

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus fod yn gymwys i symud ymlaen i'r Diploma Lefel 3, neu'r Diploma Estynedig mewn Gofal Plant ac Addysg neu i Dystysgrif Genedlaethol / Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Byddai'r rheiny sy'n symud ymlaen i fyd gwaith yn gymwys i weithio dan oruchwyliaeth gyda phlant mewn amrywiaeth o leoliadau e.e. Ysgolion Cynradd a Meithrin, Canolfannau Plant, Meithrinfeydd Dydd a darpariaethau Anghenion Ychwanegol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen yn cynnwys: datblygiad plant, cwricwlwm y cyfnod sylfaen, amgylcheddau cadarnhaol a datblygu ymarfer proffesiynol.

Dull Asesu

Mae'r cwrs yn seiliedig ar asesu parhaus, yn y coleg ac ar leoliad.

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf 4 TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Lefel 1 priodol. Gellir ystyried ymgeiswyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno Tiwtor y Cwrs. Mae cyfweliad boddhaol, geirda a gwiriad manwl gan y DBS yn ofynnol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY