Ffon: 01554 748179

Gweinyddiaeth a Busnes Lefel 2


Corff Dyfarnu:

OCR

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r cwrs hwn yn ymgorffori’r cymhwyster Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 BTEC mewn Gweinyddu Busnes a’r cymhwyster Dyfarniad Cyntaf Lefel 2 BTEC mewn Busnes, sy’n cael eu cydnabod a’u meincnodi’n fyd-eang.  Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau technegol, ymarferol a throsglwyddadwy sy’n gysylltiedig â gwaith a gwybodaeth benodol i fusnes.   Mae datblygu’r sgiliau hyn yn allweddol i ddysgwyr er mwyn symud ymlaen i waith, addysg bellach neu i brentisiaeth.

Rhaglen Nodweddion

Cynlluniwyd y cwrs hwn i roi cyflwyniad diddorol ac ysgogol i fyd busnes. • Cymwysterau sy'n gysylltiedig â galwedigaeth, pob un â phwrpas clir. • Cynnwys cyfoes sy'n cyd-fynd yn agos ag anghenion cyflogwyr ar gyfer gweithlu medrus yn y dyfodol. • Aseiniadau a phrosiectau a ddewiswyd er mwyn helpu dysgwyr i symud ymlaen i’r cam nesaf. • Mae’r cymwysterau’n paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith, addysg bellach neu Brentisiaeth drwy roi cyfle i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth am fusnes, a’r sgiliau ymarferol a thechnegol a ddisgwylir gan gyflogwyr mewn amgylchedd busnes. • Drwy weithgareddau ymarferol ac aseiniadau galwedigaethol addas i'r pwrpas, bydd dysgwyr yn ennill y sgiliau a'r ymddygiadau sydd eu hangen i roi'r cyfle gorau iddynt fod yn llwyddiannus wrth wneud cais am waith.

Dilyniant a Chyflogaeth

Cewch gefnogaeth lawn wrth ddatblygu ffyrdd newydd o weithio ac ehangu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am yr amgylchedd busnes. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i brentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes yn ogystal ag i gyrsiau lefel uwch gan gynnwys Busnes, Marchnata a Chyllid Lefel 3 neu Menter a Rheoli Digwyddiadau Lefel 3. Gallwch hefyd symud ymlaen i weithio mewn swyddi gweinyddol gan fod y cymhwyster hwn yn darparu tystiolaeth o gyflawni ystod o sgiliau ymarferol, yn ogystal â gwybodaeth greiddiol a dealltwriaeth o weinyddiaeth.

Cynnwys y Rhaglen

 Mae Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 BTEC mewn Gweinyddu Busnes yn cynnwys: • Deall Gwasanaethau Gweinyddol • Darparu Gwasanaethau Gweinyddol • Defnyddio Technoleg Busnes i Brosesu a Chyfathrebu Gwybodaeth • Cynllunio, Trefnu a Chefnogi Digwyddiadau Busnes

Mae Dyfarniad Cyntaf Lefel 2 BTEC mewn Busnes yn cynnwys:  • Menter ym Myd Busnes • Cyllid ar gyfer Busnes • Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid • Cyflwyno Busnes Adwerthu

 

Dull Asesu

Caiff y ddau gymhwyster eu hasesu trwy gymysgedd o aseiniadau a osodir yn fewnol a osodwyd gan eich darlithwyr ac arholiadau allanol a osodir gan BTEC.              

Gofynion Mynediad

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.  Bydd angen i ymgeisydd feddu ar sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da a arddangosir yn ystod asesiad byr yn y cyfweliad.  Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY