Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r RhaglenCymhwyster Lefel 3 - Tystysgrif mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Ar gyfer rheolwyr iau newydd ac uchelgeisiol. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd am adeiladu eu sgiliau rheolaeth craidd a datblygu fel arweinydd. Mae’r cwrs hwn yn darparu egwyddorion sylfaenol rheolaeth ac mae’n sail dda ar gyfer unigolion sy’n edrych i symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa.


Nodweddion y RhaglenMae’r rhaglen yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn cael ac yn defnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau effeithiol, canfod datrysiadau i broblemau, rheoli arloesedd a newid mewn sefydliadau a hefyd yr hyn sydd ei angen i arwain ac ysgogi tîm. 

Mae’r rhaglen wedi’i llunio i roi sgiliau i unigolion mewn datrys problemau, meddwl yn feirniadol, arweinyddiaeth a sgiliau cyflogadwyedd allweddol.


Dilyniant a ChyflogaethY canlyniadau i chi:

 • Cael sylfaen gadarn yn yr hyn sydd ei angen i drefnu, rheoli ac ysgogi eich timau 
 • Bod yn hyderus yn eich gallu i berfformio yn eich rôl 
 • Dysgu offer a thechnegau i ddatblygu eich hun fel arweinydd 
 • Cymhwyster cenedlaethol i gydnabod eich galluoedd a’ch profiad

Yr effaith ar gyfer eich cyflogwr

 • Rheolwyr hyderus ac effeithiol 
 • Gwell cyfathrebu, mwy o gynhyrchiant, timau mwy brwdfrydig 
 • Cymhwyster hynod o hyblyg - mae’n cau bylchau sgiliau, datblygu tîm rheolaeth llinell gyntaf cyflawn

Cynnwys y RhaglenMae’r rhaglen yn cynnwys wyth uned:

 • Datblygu eich hun ac eraill
 • Arwain ac ysgogi tîm yn effeithiol
 • Gosod amcanion tîm
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau 
 • Deall newid 
 • Deall arweinyddiaeth 
 • Deall rheoli straen 
 • Deall recriwtio a dethol

Gellir addasu/teilwra unedau’r rhaglen i weddu i anghenion unigolion a chyflogwyr.


Asesu'r RhaglenMae’r holl unedau ar sail aseiniad.


Gofynion y Rhaglen
Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

 

 

All learners are required to pay an administration fee of £45 prior to enrolment.

You will need to provide your own stationery and may also incur costs if the department arranges educational visits.