Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r RhaglenCymhwyster Lefel 4 - Diploma mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Wedi’i gynllunio i ddatblygu rheolwyr canol a rheolwyr llinell gyntaf uchelgeisiol.

Mae dysgwyr yn adeiladu sgiliau craidd mewn rheolaeth ganol ac yn dyfnhau eu dealltwriaeth o sut i fod yn arweinwyr effeithiol yn eu sefydliadau.


Nodweddion y RhaglenMae’r rhaglen yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn cael ac yn defnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau effeithiol, canfod datrysiadau i broblemau, rheoli arloesedd a newid mewn sefydliadau a hefyd yr hyn sydd ei angen i arwain ac ysgogi tîm. 

Mae’r rhaglen wedi’i llunio i roi sgiliau i unigolion mewn datrys problemau, meddwl yn feirniadol, arweinyddiaeth a sgiliau cyflogadwyedd allweddol.


Dilyniant a ChyflogaethY canlyniadau i chi:

 • Ennill y wybodaeth i gefnogi eich rôl rheolaeth ganol
 • Cael rheolaeth ar eich datblygiad personol
 • Deall newid yn y gweithle
 • Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol a chynhyrchiol yn y gwaith
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Yr effaith ar gyfer eich cyflogwr:

 • Rheolwyr canol brwdfrydig sydd â gallu profedig i berfformio
 • Rheolwyr sy’n gallu asesu a gwella eu datblygiad
 • Gwell cyfathrebu a chydweithio mewn timau

Cynnwys y RhaglenMae’r rhaglen yn cynnwys naw uned:

 • Deall y rôl rheolaeth
 • Deall rheoli straen yn y gweithle
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • Deall recriwtio a dethol staff newydd yn y gweithle
 • Deall a datblygu perthnasoedd yn y gweithle
 • Ysgogi pobl yn y gweithle
 • Rheoli a gweithredu newid yn y gweithle
 • Rheoli datblygiad personol
 • Deall y rôl rheolaeth i wella perfformiad rheolaeth

Gellir addasu/teilwra unedau’r rhaglen i weddu i anghenion unigolion a chyflogwyr.


Asesu'r RhaglenMae’r holl unedau ar sail aseiniad.


Gofynion y Rhaglen
Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.